Kundfakturor

Följ

Bokföringen av kundfakturor styrs av vilken redovisningsmetod som är vald för resultatenheter. Är t.ex. redovisningsmetoden Kundgrupp så kommer fakturan att bokföras på den resultatenhet som är inställd för den kundgrupp som kunden tillhör. Det är endast försäljningskontona som bokförs på resultatenhet.

 

På faktura som skapas på kund tillhörande kundgrupp Företag, Sverige (bilden ovan) kommer försäljningskonton att bokföras med resultatenhet 2.

Bokföring på på de olika resultatenheterna visas på konteringen på fakturan. Har man bokföringen i Specter visas det självklart också på verifikatet.

 

Under Fakturor är det möjligt att söka vilka fakturor som är bokförda på en viss resultatenhet. Klicka på knappen Fler sökkriterier först.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer