Import av variantartiklar

Följ

I Specters importverktyg kan du:

- importera helt nya variantartiklar och deras variantstruktur

- skapa koppling av befintliga artiklar till en variantstruktur. OBS! Huvudartikeln får inte finnas i artikelregistret. 

Import av nya variantartiklar

Med hjälp av import/export av variantartiklar kan man dels kopiera varianttyper ifrån en variantmall direkt till en artikel samt skapa både huvud- och variantartiklar direkt ifrån en variantmall.

I exemplet nedan kommer vi skapa en variantmall som innehåller varianttyperna "storlek" och "färg" samt visa hur man på ett enkelt sätt kan importera en huvudartikel och tillhörande fyra st variantartiklar till denna.

Exempel:

1. Skapa två varianttyper genom att gå till Varianthantering/Ny Varianttyp. Den ena döps till "färg" och den andra till "storlek". Varianttyperna kommer få ett unikt idnr som vi sedan använder. Dessa syns i listningen över varianttyper.

Bild 1
Bild 2


2. Skapa en variantmall (Ny Variantmall) som döps till "Färg&Storlek" och välj där båda varianttyperna "Färg" och "Storlek". Variantmallen kommer att få ett idnr som används i Excel-filen.

Bild 3


3. Förbered en importfil i Excel - OBS! filen sparas som en csv-fil

Stöter du på problem vid importen, kan du behöva förbereda excelfilen med hjälp av Textimportguiden, läs om det i Hjälpavsnitt.

Import av nya variantartiklar - Alternativ 1

Öppna Excel och skapa en mall som innehåller informationen i bild 4.

På den första raden skapar vi huvudartikeln "tröja". Här anger vi artikelnummer, benämning, försäljningspris och variantmall id (Variantmall Id är det idnr som variantmallen "färg&storlek" fick i stycket ovanför).

När denna artikel sedan importeras kommer samtliga varianter i "färg&storlek" att kopieras över till den nya artikeln "tröja".

Bild 4

mceclip5.png

På efterföljande rader anger vi tröjans huvudartikelnummer samt vilka varianter vi vill koppla. Här går det bra att komplettera med mer information här, t.ex inköpspris, vikt, volym etc.

Som standard hämtas all information ifrån huvudartikeln om inget annat anges. Varianttypen "färg" som vi skapade tidigare fick idnr "1" och "storlek" fick idnr "2".

OBS! Det är alltid den variant med det lägsta idnr som skall anges under kolumnen "variant 1" och den med det näst lägsta som skall anges under "variant 2". Importfunktionen har stöd för att importera max tre st. varianter. 

Import av nya variantartiklar - Alternativ 2

Det finns även ett alternativt sätt att göra mallen för import, bild 5. Här finns endast variantartiklar angivna, och då kommer importverktyget att använda den första raden för att skapa upp huvudartikeln och sedan läsa in filen på nytt för att skapa variantartiklarna. 

Bild 5

mceclip3.pngImport - befintliga artiklar kopplas till en variantstruktur

OBS! Huvudartikeln får inte finnas i artikelregistret. 

Till skillnad mot tidigare beskrivningar ska du nu lägga till det befintliga artikelnumret i Specter på respektive rad i excelarket. Se bild nedan.

Bild 6

mceclip1.png

Specter kommer nu att först skapa huvudartikeln och sedan knyta de redan existerande artiklarna till huvudartikeln. Varianterna behåller sina artikelnummer.


4.  Läs in excelfilen i Specter

När filen är skapad, oavsett vilket alternativ som används, skall den läsas in i Specter med hjälp av importverktyget (Import/Export). Vid importen, klicka på "analysera" och du kommer få följande information på skärmen.

Bild 6


Eftersom huvudartikeln "tröja" ej existerar sedan tidigare kommer importen att göras i två steg. Först kommer "tröja" att importeras och i andra steget kommer variantartiklarna att läsas in. Klicka på "importera artiklar". Du kommer då få upp en ruta som säger att en artikel kommer att skapas. Klicka på OK. En ny ruta kommer upp som säger att en artikel kommer att uppdateras ("tröja" som vi läste in tidigare) samt att fyra artiklar kommer att skapas. Klicka på OK.

Bild 7

 

Går vi därefter in under artikelvyn och söker på tröja kommer vi se att fem artiklar har skapats. Genom att klicka på artikeln "T001" och sen fliken "Variantartiklar" ser vi att samtliga varianter har lästs in på artikeln samt att fyra av artiklarna har kopplats. (bild 7)


Bild 8

Bild 9


Observera att variantmallar endast kan läsas in en gång per huvudartikel. Om det tillkommer varianter för en variantyp kan denna dock kompletteras i efterhand och sedan läsas in för att skapa nya variantartiklar.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer