Import av variantartiklar

Följ

Med hjälp av import/export av variantartiklar kan man dels kopiera varianttyper ifrån en variantmall direkt till en artikel samt skapa både huvud- och variantartiklar direkt ifrån en variantmall.

I exemplet nedan kommer vi skapa en variantmall som innehåller varianttyperna "storlek" och "färg" samt visa hur man på ett enkelt sätt kan importera en huvudartikel och tillhörande fyra st variantartiklar till denna.

Skapa först två varianttyper. Den ena döps till "färg" och den andra till "storlek". Varianttyperna kommer få ett unikt idnr som vi sedan använder. Dessa syns i listningen över varianttyper.

Bild 1

Bild 2

 

Skapa därefter en variantmall som döps till "Färg&Storlek" och välj där båda varianttyperna "Färg" och "Storlek". Variantmallen kommer att få ett idnr som används i Excel-filen.

Bild 3

 

Öppna sedan Excel och skapa en mall som innehåller informationen i bild 4. På den första raden skapar vi huvudartikeln "tröja". Här anger vi artikelnummer, benämning, försäljningspris och variantmall id (Variantmall Id är det idnr som variantmallen "färg&storlek" fick i stycket ovanför). När denna artikel sedan importeras kommer samtliga varianter i "färg&storlek" att kopieras över till den nya artikeln "tröja".

Bild 4På efterföljande rader räcker det med att vi anger tröjans huvudartikelnr samt vilka varianter vi vill koppla. Givetvis går det bra att komplettera med mer information här, t.ex inköpspris, vikt, volym etc.

Som standard hämtas all information ifrån huvudartikeln om inget annat anges. Varianttypen "färg" som vi skapade tidigare fick idnr "1" och "storlek" fick idnr "2". Det är alltid den variant med det lägsta idnr som skall anges under kolumnen "variant 1" och den med det näst lägsta som skall anges under "variant 2". Importfunktionen har stöd för att importera max tre st varianter. 

Det finns även att alternativt sätt att göra mallen för import, bild 5. Här finns endast fyra variantartiklar angivna, och då kommer importverktyget att använda den första raden för att skapa upp huvudartikeln och sedan läsa in filen på nytt för att skapa dom fyra varianterna. Vilket arbetssätt du väljer spelar ingen roll då resultatet kommer att bli likadant.

Bild 5
När filen är skapad, oavsett vilket alternativ som används, skall den läsas in i Specter med hjälp av importverktyget. Vid importen, klicka på "analysera" och du kommer få följande information på skärmen.


Bild 6


Eftersom huvudartikeln "tröja" ej existerar sedan tidigare kommer importen att göras i två steg. Först kommer "tröja" att importeras och i andra steget kommer variantartiklarna att läsas in. Klicka på "importera artiklar". Du kommer då få upp en ruta som säger att en artikel kommer att skapas. Klicka på OK. En ny ruta kommer upp som säger att en artikel kommer att uppdateras ("tröja" som vi läste in tidigare) samt att fyra artiklar kommer att skapas. Klicka på OK.

Bild 7

 

 

Går vi därefter in under artikelvyn och söker på tröja kommer vi se att fem artiklar har skapats. Genom att klicka på artikeln "T001" och sen fliken "Variantartiklar" ser vi att samtliga varianter har lästs in på artikeln samt att fyra av artiklarna har kopplats. (bild 7)


Bild 8

Bild 9


Observera att variantmallar endast kan läsas in en gång per huvudartikel. Om det tillkommer varianter för en variantyp kan denna dock kompletteras i efterhand och sedan läsas in för att skapa nya variantartiklar.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer