Skapa kassajournal

Följ

1. För att din kassaförsäljning skall kunna bokföras så skall man journalföra sitt dagsavslut. Journalför gör du genom att skapa kassajournaler. Klicka på "Rapporter" i Övre & vänster menyn.

  

 

4. Skriv in det till datum som du vill att kassajournalen ska skapas för.

 

5. Kassajournalen visas och du får frågan om du vill bokföra journalen. Om du väljer "Nej" på denna fråga så kan du alltid bokföra journalen i efterhand genom att klicka på "Visa Bokföringsjournaler" följt av valet "Kassajournal" i toppmenyn efter att du klickat på "Rapporter/Journaler" i vänstermenyn. För att bokföra journalen kan du sedan klicka på ikonen () och efter det skriva in det datum som du vill bokföra din journal på.

 

 

6. Om du klickar på "Ja" i frågan ovan "Vill du bokföra denna journal" så ombeds du ange det datum då du vill att din journal ska bokföras. Enligt nedan skärmbild.

 

7. För att se dina bokförda journaler så klikar du på ” Visa Bokföringsjournaler ” där du kommer att hitta alla journaler du skapat i ditt system.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer