Parkera köp

Följ

Ett köp kan parkeras för att senare under dagen plockas upp igen. Då kan köpet förändras, artiklar kan tas bort eller läggas till och köpet kan slutföras. Ett parkerat köp innebär att köpet tillsvidare inte slutförs och disponibelt lagersaldo räknas ner för artiklarna som är med på det parkerade köpet.

Parkerade köp nollställs vid dagsavslut och disponibelt belopp räknas då upp igen.

Köp som gått vidare till betalning men som avbryts innan betalning slutförs blir automatiskt parkerade.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer