Faktura, skapa/visa betalningspåminnelser

Följ

Betalningspåminnelser skickar du under Ekonomi - Kundreskontra - Bet. Påminnelser.

Här får du upp en lista på alla fakturor som varit förfallna längre än påminnelsefristen.

Påminnelsefristen ställer du i företagsinställningarna, och är som standard satt till sju dagar.

Du ser förfallodatum, hur länge de varit förfallna, hur många påminnelser du skickat på fakturan och din aktuella fordran.

Längst till höger har du de käcka bandspelarknapparna. Användare av avtalsfaktura-funktionen känner igen dem direkt, och de fungerar på ungefär samma sätt.

Du kan ”pausa” påminnelsen (), varpå inget speciellt görs med den och den ligger kvar i listan.

Om du väljer ”Play” () skapas en betalningspåminnelse på fakturan när du väljer ”Skapa bet. påminnelser”.

Till vänster om bandspelarknapparna finns en brev-kryssruta. Har du angett en mailadress till kunden kan du kryssa i denna, varpå betalningspåminnelsen mailas till kunden.

Om du väljer ”Spola framåt” () försvinner påminnelseförslaget från listan, och visas igen om några dagar.

Om du väljer ”Stopp” () kommer inga fler påminnelseförslag skapas på den aktuella fakturan.

 

Om du vill ta bort betalningspåminnelser på en specifik kund kan du vid faktureringstillfället välja bort alla påminnelser som kunden har. 

 

 

Om du skickat ut en betalningspåminnelse till en kund som av någon anledning inte skall betala sin påminnelse kan man, vid betalningmarkeringen, välja att bortse från påminnelsen. Detta innebär även att man säger till systemet att inte skapa fler påminnelser på den här kunden. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer