Order, leverera och fakturera order

Följ

När du har orderbekräftelsen uppe kan du välja att leverera och/eller fakturera ordern.

Detta kan du även göra direkt från ordersök-sidan. Har du funktionen Lagerhantering kan du även delleverera och delfakturera order.

Direkt i ordervyn syns vilka kundorders som går att leverera, helt eller delvis.

Ikonernas symbol visar leveransstatus:

= Ej levererad
= Delvis levererad
= Helt levererad

 

Färgerna på ikonerna visar (baserat på lagersaldo):

Grönt = Allt kan levereras
Orange = En del kan levereras
Rött = Inget kan levereras

 = Inget levererat på ordern, allt går att leverera.
 = Inget levererat på orden, en del kan levereras.
 = Inget levererat på orden, inget går att leverera.
 = Order delvis levererad, allt resterande går att leverera.
 = Order delvis levererad, en del av restorder går att leverera.
 = Order delvis levererad, inget av restorder går att leverera

 = Helt levererad.

 

Systemet gör en beräkning på leveransdatum, lagersaldon och tar hänsyn till andra orders. Gäller både orders skapade i Specter samt orders via webbshop-koppling. 

Hur leveransstatus skall beräknas kan ställas in med inställningar och det görs under inställningar i vänster menyn och därefterklickar ni på systeminställningar i övre menyn. 

• ”Beräkna – Ej”: Ingen kontroll görs mot lagersaldo, ikon på orderrad visar endast om leverans har skett eller ej (ikoner som visas på orderrad: rött kryss, orange ruta eller grön bock).

• ”Beräkna – Per order”: Enskild order kontrolleras mot lagersaldo, ingen hänsyn tas till eventuellt andra lagda order.

• ”Beräkna – Utifrån lev.datum”: Hänsyn tas till andra order, teoretiskt lagersaldo räknas ner order för order i datum ordning.

• ”Delleveranser – Leverera delleveranser”: Teoretiskt lagersaldo räknas ner även med order som kan dellevereras.

• ”Delleveranser – Leverera EJ delleveranser”: Ignorera order som endast kan dellevereras.

Dessa två inställningar är endast av intresse om man valt ”Beräkna – Utifrån lev.datum”.

För att leverera en order, tryck på leveransikonen.

 

Om du har Specter Lagerhantering ser leverans-skärmen annorlunda ut.

Ange leveransdatum. Vill ni ha med ett meddelande till kunden på leveransbekräftelsen så anger ni den i rutan för ”Publicerad kommentar”, möjlighet finns även att lägga en intern kommentar avsedd för dig och dina kolleger, den återfinns på orderraden i funktionen ”Sök leverans” ().

 

 

Här kan du bland annat välja vilka och hur många artiklar som ska levereras. Om du väljer att inte leverera hela ordern på en gång kan du skapa en leveransfaktura på endast den del du levererat – en delfaktura.

 

Systemet håller nu automatiskt reda på vad på ordern som är levererat och fakturerat.

Vid en dellevererad order har man nu möjlighet att se de tidigare levererade artiklar, samt respektive antal och eventuella serienummer.

Skriva ut etiketter vid en utleverans

Ni kan även skriva ut etiketter på artiklarna som tillhör en order. 

Gå till order i vänster meny och "Lager och plock" i övre menyn och Utleveranser i vänster meny. Sök upp utleveransen via någon av sökkriterierna såsom ordernummer och leveransnummer.

 

Klicka på etikettsymbolen  Du får nu ett antal val som ni kan förändra om så önskas.

 

När du är nöjd klickar du på knappen "Skriv ut etiketter".

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer