Visa/Skapa ny ärendetyp

Följ

 

I funktionen för ärendehanteringen (Huvudmenyn Försäljning och på vänster sida har du Ärendehantering) finns möjlighet för er att lägga upp egna så kallade ärendetyper. Dessa används för att klassificera ärendet som kommer från er hemsida eller som ni lägger in manuellt via valet ”Nytt ärende” i toppmenyn när du står på ärendehantering. Ärendetyper kan du också hitta genom att klicka på det gula kugghjulet längst uppe till vänster i menyn - Mallar som finns på vänster sida och Ärendetyp.

 

De ärendetyper som finns upplagda är det som kunderna kan välja på i formuläret på hemsidan om ni har ett sådant kopplat.

 

När funktionen aktiveras i ert system finns ett antal fördefinierade ärendetyper men dessa kan ni editera och ändra namn på om ni önskar. Ni kan även ändra vem som ska stå som ansvarig för ärendetypen. Den ansvarige måste vara en upplagd användare i ert Specter-system.

Vidare inställning är om ärendetypen i fråga ska stå som ett ”Reklamationsärende”. Det som gäller om denna kryssruta aktiveras för en ärendetyp är att formuläret som visas i webbshopen och/eller hemsidan visar fler fält när en ärendetyp med ”Reklamationsärende” väljs. Man kan då som konsument skriva in sitt ordernr, artikelnummer samt ange felbeskrivning och bifoga eventuella filer (oftast bilder).

 

Motsvarande justeringar som kan göras om man editerar en befintlig ärendetyp finns även om ni väljer att skapa upp en helt ny ärendetyp genom att klicka på ”Ny ärendetyp” i toppmenyn. I skärmbilden ovan visar hur det ser ut när man editerar den befintliga ärendetypen ”Kundtjänst”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer