Skapa ny projektmall

Följ

 

Projektmallar använder du för att enkelt kunna skapa flera liknande projekt med tillhörande aktiviteter/händelser.

Projekttyp; välj den typ som är aktuell för den mall som skall skapas.

Namn; namnge projektmallen.

Beskrivning; utförligare beskrivning av projektmallen.

Försäljningsmål; här kan du ange mål för denna typ av projekt; x kr och x st. nya kunder.

Ansvarig; ange vem av användarna i Spectersystemet som skall ansvara för denna typ av projekt.

Deltagare; bocka i vilka övriga användare som skall delta i projektet.

Källa/or; välj källa genom att markera i rullgardinen. Om fler än en källa är aktuell i denna projektmall, klicka i fältet ”Fler källor” så skapas ny rad.

 

(För att komplettera/editera källor klicka på huvudrubriken Register och väljer Kundregister och Källor på vänster sida”, där hittar du källor.)

Kommentar; möjlighet finns att här att skriva in information.

Ny aktivitet/händelse; mallen blir som en checklista genom att lägga upp aktiviteter och händelser.

 

De olika uppgifterna kan automatiskt styras ut på ansvariga personer bland projektets medlemmar. Ange vilken typ av händelse/aktivitet som avses, samt vilken prioritet uppgiften har, när den skall startas och om påminnelse skall skapas.

 

När mallen är komplett med alla uppgifter välj ”Skapa projektmall” för att spara mallen eller ”Avbryt”.

 

För att redigera en skapad mall, välj ”editera”-ikonen ().

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer