Nytt projekt

Följ

Gå till Projekt i vänster meny och därefter väljer du Nytt projekt i övre menyn. 

Projektmall; när du skall skapa ett nytt projekt välj om du vill utgå från en projektmall eller skapa ett projekt utan mall.

 

Tillhör projekt; projekt kan kopplas som ett underprojekt till ett annat projekt. Detta kan du göra här när du skapar projektet, eller i efterhand genom att söka reda på det i ”Sök projekt” och välj ”editera”-ikonen ().

Projekttyp; Välj vilken typ av projekt som du skall skapa genom att markera ett alternativ i rullgardinen.

 

Namn; ange det namn projektet skall ha.

Beskrivning; möjlighet att med lite fler ord beskriva projektet.

Försäljningsmål; x kr och x st. nya kunder

Startdatum; skriv in projektets startdatum eller med hjälp av kalender () markera valt datum.

Förfallodatum; skriv in projektets planerade slutdatum eller med hjälp av kalender () markera valt datum.

Ansvarig; ange vem av användarna i Spectersystemet som ansvarar för projektet.

Deltagare; bocka i vilka övriga användare som skall delta i projektet.

Källa/or; ange vilken/vilka källor som är aktuella i projektet genom att markera i rullgardinen. Om fler än en källa är aktuell i detta projekt, klicka i fältet ”Fler källor” så skapas ny rad.

 

(För att komplettera/editera källor klicka på ”Kunder” under ”Aktörer” i menyn till vänster, längst till höger i den övre menyn hittar du källor.)

Kommentar; möjlighet finns att här att skriva in ytterligare information om projektet.

Ny aktivitet/händelse; lägg upp aktiviteter och händelser som är kopplade till projektet.

 

De olika uppgifterna kan automatiskt styras ut på ansvariga personer bland projektets medlemmar. Ange vilken typ av händelse/aktivitet som avses, samt vilken prioritet uppgiften har, när den skall startas och om påminnelse skall skapas.

 

När projektet är komplett med alla uppgifter välj ”Skapa projekt” för att spara projektet eller ”Avbryt”.

 

För att redigera ett skapat projekt, sök reda på det i ”Sök projekt” och välj ”editera”-ikonen ().

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer