Nytt projekt

Följ

Välj huvudmenyn Försäljning i övre meny och därefter väljer du Projekt till vänster.

Projektmall; när du skall skapa ett nytt projekt välj om du vill utgå från en projektmall eller skapa ett projekt utan mall.

 

 

Tillhör projekt; projekt kan kopplas som ett underprojekt till ett annat projekt. Detta kan du göra här när du skapar projektet, eller i efterhand genom att söka reda på det i ”Sök projekt” och välj ”editera”-ikonen ().

Projekttyp; Välj vilken typ av projekt som du skall skapa genom att markera ett alternativ i rullgardinen.

 

Namn; ange det namn projektet skall ha.

Beskrivning; möjlighet att med lite fler ord beskriva projektet.

Försäljningsmål; x kr och x st. nya kunder

Startdatum; skriv in projektets startdatum eller med hjälp av kalender () markera valt datum.

Förfallodatum; skriv in projektets planerade slutdatum eller med hjälp av kalender () markera valt datum.

Ansvarig; ange vem av användarna i Spectersystemet som ansvarar för projektet.

Deltagare; bocka i vilka övriga användare som skall delta i projektet.

Källa/or; ange vilken/vilka källor som är aktuella i projektet genom att markera i rullgardinen. Om fler än en källa är aktuell i detta projekt, klicka i fältet ”Fler källor” så skapas ny rad.

 

 

(För att komplettera/editera källor hittar du det under huvudmenyn Register och till vänster Kunder - Källor)

Kommentar; möjlighet finns att här att skriva in ytterligare information om projektet.

Ny aktivitet/händelse; lägg upp aktiviteter och händelser som är kopplade till projektet.

 

De olika uppgifterna kan automatiskt styras ut på ansvariga personer bland projektets medlemmar. Ange vilken typ av händelse/aktivitet som avses, samt vilken prioritet uppgiften har, när den skall startas och om påminnelse skall skapas.

 

 

För att redigera ett skapat projekt, sök reda på det i ”Sök projekt” och välj ”editera”-ikonen ().

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer