Order, sök leveranser

Följ

För att komma till funktionen för Utleveranser så går du via huvudrubriken Lager och plock. Du kan filtrera på datum, kund eller på den användare som har gjort leveransen.

Genom att klicka på leveransnummer visas följesedeln. Klicka på ordernummer så visas orderbekräftelse.

Har du angivit paketnummer på leveransbekräftelsen till kunden, då kan du för godssökning klicka på paketnumret så kommer du vidare till Postens godsökning. Har du avtal med nShift så kommer du vidare till deras godssökning genom att klicka på referensen.

Ställ muspekaren över kundnamnet för att se snabbvisning av kunduppgifter.

Klicka på kundnamnet så kommer du till Kundkortet, här finns ett antal flikar där du kommer åt all info som Specters olika funktioner kopplat till kunden.

Har en intern kommentar skapats i samband med utleveransen syns kommentars-ikon på raden (), ställ muspekaren över ikonen så visas meddelandet.

Klicka på   för att maila leveransbekräftelse eller gör en PDF-utskrift genom att klicka på   i bilden ovan.

Ångra utleverans av order

 

För att ångra en utleverans av order klicka på soptunnan:

 

 

Finns det en faktura på leveransen kommer det skapas upp en intern kommentar i fakturavyn som hänvisar till vem och när leveransen ångrades. Utlevererade artiklar kommer återföras till lagret när leveransen ångras.

 

 

Det går ej att återskapa fakturaläge på ordern igen om det inte är den absolut sista fakturan i fakturaserien. Då kan den ångras och återförs automatiskt till order igen. Används direktbokföring så kan man inte ta bort den faktura även om det är den sista skapade. Det är kreditering som måste göras för att nolla ut fakturan.

Felaktig faktura som ej går att ångra måste krediteras helt eller delvis.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer