Order, hantera utskrift av plocklistor

Följ

För att kunna visa/skriva ut plocklistor i systemet så måste det finnas en order. Det underlättar arbetet om man också ställt in de systeminställningar som finns kring plocklistor för ert arbetssätt, se Inställningar, plocklistor och samlingsplocklistor.


Det normalt mest effektiva sättet att skriva ut plocklistor är via massutskrift, vilket beskrivs i texten Order, Massutskrift plocklistor. Om man av någon orsak inte vill arbeta på det sättet kan nedanstående alternativ vara lämpliga.

Vill du läsa om Samlingsplocklista, klicka här.

I orderlista

Plocklistan kan skrivas ut genom att markera rutan till vänster bredvid ordernumret och sedan välja ” skriv ut plocklista” i rullgardinsmenyn ” Utför med markerade” nederst under orderraderna. Då visas en utskriftsdialog där skrivare etc kan väljas. (Om man där väljer Avbryt kan man se plocklistan på skärmen som en del av utskriftsdialogen).

 

Om man vill skriva ut utifrån ett urval såsom leveranssätt, betalsätt, orderdatum etc gör man först utsökningen, sedan kan man markera hela urvalet samtidigt genom att klicka på den lilla fyrkanten bredvid kolumnrubriken Order och där välja ett av alternativen och därefter i dropdownvalet under orderraderna "Utför under med markerade" välja Skriv ut plocklista/Samlingsplocklista.
Kryssrutan överst kan förstås användas även utan ett föregående urval, med den inneliggande orderstocken.

 

Ett annat sätt att se plocklistan på skärmen är att öppna leveranssidan genom att klicka på krysset på  orderraden.

 

Välj sedan ”visa plocklista” i menyraden uppe till höger. Här kan man även skriva ut plocklistan.

 

Utöver kundinformation visar plocklistan, delvis beroende på vad som valts i Systeminställningar följande:

Artikelnummer
Benämning
Beställ antal
Tidigare levererad
Att leverera
Lagerplats


 

Status Plockas
När plocklistan är utskriven och ordern befinner sig under behandling visas en ikon på orderraden som indikerar att ordern plockas. En order med status Plockas kommer inte heller med på utskrift av plocklistor igen. För att kunna skriva ut en plocklista igen behöver plockstatus för ordern nollas. För att nollställa plockstatusen så klickar man på plockikonen på orderraden i Orderlistan och väljer ok på dialogrutan som sedan visas.

 


Samlingsplocklista

Samlingsplocklista kan skrivas ut då man önskar få ut en plocklista för flera order, gärna anpassad efter det antal fack man har på sina plockvagnar.  Eftersom det är flera order komprimerade på ett dokument blir mängden papper mindre. Vidare kan plocket göras effektivare, då man kan hantera flera order samtidigt med liknande artiklar och mindre mängd steg för lagerpersonalen.

Samlingsplocklista kan skrivas ut även med funktionen Massutskrift plocklista, då kommer plocklistorna att grupperas utifrån det antal order man valt ska skrivas ut per plocklista.


Om man vill välja manuellt vilka som ska skrivas ut kan det göras på samma sätt som för vanliga plocklistor enligt urvalsmetoderna ovan. Skillnaden är att i dropdownvalet Utför med markerade välja Skriv ut samlingsplocklista i stället för Skriv ut plocklista.

Oavsett vilken metod man använder behöver inte antalet valda utskrifter vara exakt delbart med antalet fack man valt att samlingsplocklistorna ska baseras på.  Systemet gör en plocklista med färre antal order på det sista dokumentet.

Under Systeminställningar finns en inställning för vilket antal fack man vill använda. Se Inställningar, Plocklistor och Samlingsplocklistor.

I samband med utskrift

När samlingsplocklistor skall skrivas ut visas sex kryssval. Systemet kommer ihåg per webbläsare vilka val man gjorde vid den senast föregående utskriften av samlingsplocklista. Det vill säga, normalt behöver man inte ändra något.

 

Valen för artikelnummer, leverantörens artikelnummer och artikelgrupp visas i kolumnerna nedan. Under artikelnumret visas även aktuellt lagersaldo, är ett val som kan göras i Systeminställningar.

 

Valet Generera position på plocklista innebär att en kolumn på samlingsplocklistan anger vilket fack på plockvagnen som orderns artiklar skall läggas i.

 

På beställningssidan för samlingsplocklista finns även möjlighet att skriva ut orderbekräftelser för de order som är med på samlingsplocklistan.
De utskrivna orderbekräftelserna kan kompletteras med orderns streckkod genom att kryssa för Generera streckkod på order. 
Vid alternativa arbetssätt där man inte skannar plocklistan kan orderbekräftelsens streckkod vid leverans skannas under Order - Snabbleverans med tillhörande effektivt flöde.
Generera streckkod på order är motsvarande funktion som finns för plocklista/samlingsplocklista (aktiveras i Systeminställningar, Inställningar, Plocklistor och Samlingsplocklistor.).

Valet Visa samlingsplocklistans position på order visar på ordern dess positionsnummer på samlingsplocklistan uppe vid dokumentrubriken.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer