Faktura, skapa faktura

Följ

I samband med leverans/delleverans kan du fakturera genom att klicka på ”Leverera och fakturera” istället för enbart ”Leverera”

 

Faktura kan även skapas från ordervyn genom att klicka på ”skapa faktura”-ikonen ().

 

 

Välj vilken fakturatyp du avser skapa

 

 

 

 

Förskottsfaktura; Om du väljer att skapa en förskottsfaktura på ordern kan du välja hur stor del av ordersumman som ska faktureras, i procent eller kronor.

Leveransfaktura; En leveransfaktura kan du endast skapa om du har Lagerhantering. Detta gör det möjligt att fakturera separata leveranser.

Skapa avtal; Alternativet Skapa Avtal har du endast om du har funktionen Avtalsfakturering. Systemet tar orderinformationen och sätter in den i ett avtal, som du sedan kan lägga in fler rader på om du önskar. Man kan även göra en faktura på avtalet som innehåller olika startkostnader samt avtalskostnader.

Skapa kassakvitto, ordern kommer då att sparas som ett parkerat kvitto i kassan, välj kassa och tryck "Gå vidare".

Slutfaktura; En slutfaktura fakturerar allt som inte är tidigare fakturerat på ordern, gör även avräkning på tidigare förskottsfakturor.

 

Automatisk fraktdebitering

Du kan enkelt skapa en fraktkostnad som per automatik läggs på alla fakturor.
Skapa en artikel avseende fraktkostnad. Gå sedan på det gula kugghjulet högst uppe till höger - Grundinställningar - Systeminställningar och koppla artikeln till ”Standardkostnad för leveranser”.
Beloppet är redigerbart vid utleverans tillfället och kommer med på fakturan.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer