Säljstöd, avancerad sökning

Följ

För att komma till Avancerad sökning av kunder går du på huvudmenyn Register och Kundregister - Avancerad kundsök. Du når det också från Kunder och Avancerad sökning:

 

 

 

Med Avancerad sökning har man tillgång till ett kompetent selekteringsredskap i vilket man kan göra kundutsökningar och få sökresultatet i olika format, e-postadresser, etiketter m.m. Det är t.ex. möjligt att söka fram vilka kunder som finns i Malmö och som har köpt en barnvagn men inte har köpt en barnsäng eller finna alla kunder som har köpt för mer än 10000:- under ett år men inte har köpt något nästa år. Funktionen ingår i tilläggsfunktionen CRM/Säljstöd.

Alla sök- & selekteringsmöjligheter på sidan Avancerad sökning kan kombineras för att optimera sökningen. Sidan är uppdelad i två delar som kan användas separat eller tillsammans. I den översta delen kan man enkelt göra sökningar efter t.ex. kunder med visst namn eller del av namn, kunder i en viss stad etc. Även möjligt att filtrera på faktorer som säljare och egenskap på kund.

 

Ange i fälten valfritt värde att söka på, fälten kan lämnas blanka.

 

Bocka i önskad kategori, välj mellan ”Markera alla” eller klicka för att markera en enskild grupp (vill man markera mer än en grupp, håll ner ’ctrl’-tangenten och klicka i ytterligare grupp/grupper).

 

CRM-sök

Utöver dessa selekteringsmöjligheter kan man dessutom använda CRM-sökning som ger ytterligare möjligheter att förfina utsökningen av kunder. Det gör det möjligt att både söka med CRM-sökning och att selektera med valen ovan.

CRM-sök är en avancerad form av utsökning som initiallt kan vara lite svår att förstå men läser man våra exempel nedan så får man en bra förståelse för hur en utsökning kan göras. Metoden som systemet använder kallas boolesk söklogik där de s.k. operatorerna "och", "eller", "men inte" används.

Sökning och sortering i CRM-sök sker per kund, dvs. varje kund testas mot de villkor som satts upp. Varje kund som skall hittas med sökningen skall stämma in på samtliga villkor.

För att göra en sökning, klicka på Nytt sökstycke.

 

Då skapas ett sökstycke med en sökrad. Välj med rullgardinsmenyn vad sökningen skall göras på.

 

När man har valt vad man skall söka på kan man välja hur det skall sökas. T.ex. att man vill finna alla order med ett visst bestämt artikelnummer.

 

Det går också att söka inom ett datumintervall. Man kan välja både fr.o.m. & t.o.m. eller endast en av dem eller låta båda vara blanka vid sökningen.

 

Klicka på Ny sökrad om sökning skall göras på mer kriterier, order, faktura, kund etc. När man söker på fler än ett sökkriterie används de s.k. operatorerna, "Och" "Eller", "Men inte".

 

Operatorn "eller" används om flera alternativ skall vara möjliga. Om man t.ex. vill finna alla kunder i Göteborg och i Stockholm så behöver man söka på kunder i Göteborg och Stockholm, dvs. kunden skall ha adress i Göteborg eller i Stockholm. Om operatorn "eller" byts ut mot operatorn "och" genomförs istället en sökning efter kunder med adress både i Göteborg och i Stockholm. Det kommer inte att ge några träffar alls eftersom en kund inte kan vara registrerad både i Göteborg och i Stockholm samtidigt.

 

 

Operatorn ”och” används om man vill ställa flera krav på samma kund, t.ex. att kunden både skall vara registrerad i Göteborg och har handlat för mer än 1000 kr under första kvartalet 2017.

 

Operatorn ”men inte” kan användas både för att inkludera och exkludera. Det går t.ex. att söka efter alla kunder som köpte sättpotatis under våren 2022 men som inte gjorde det våren 2023.

 

Det går också att söka efter de kunder som har handlat för mer än 1000 kr under 2016 men som inte bor i Göteborg.

 

Sökstycken

Det är möjligt att dela upp sökningen i flera s.k. sökstycken för att göra mer avancerade sökningar. Varje sökstycke behandlas först för sig och kombineras sedan ihop med övriga sökstycken. Inom ett sökstycke behandlas sökkriterierna i den ordning de är listade.

Exempel;
Man vill göra kundbesök inom ett visst område där man vill besöka alla kunder som under åren 2020-2022 har handlat en viss sorts artiklar, för mer än 1250 kronor.

 

 

 

 

Detta urval kommer ge alla kunder som har handlat en artikel med artikelnummer 202 eller 106RM eller har ett artikelnummer som innehåller ”GE”, exempelvis 12-GE-395, samt har ett postnummer som börjar på 903 eller 904 och som fått en eller flera fakturor på totalt över 250 kr.

 

De sökningar som görs kan sparas för att sedan hämtas upp igen för omsökning.

 

Det finns möjlighet att välja att sökning görs endast på kunder skapade inom ett datumintervall och om både kunder och prospects skall vara med i utsökningen. Man kan också bestämma hur resultatet skall sorteras.

 

 

När man har angivet den kundutsökning som skall göras väljer man vilken utdatatyp som önskas. Vanlig listning innebär att man får en lista över kunder som stämmer överens med utsökningen, Exceldokument skapar ett exceldokument med kunduppgifter,  Dokumentutskick ger möjlighet att skriva ut eller e-posta fördefinerade dokument (tilläggsfunktion för dokumenthantering krävs), E-postlistning ger en lista med e-postadresser som kan kopieras för att sedan användas i e-postprogram eller nyhetsbrevsprogram, Etiketter ger möjlighet att skriva ut adressetiketter och det sista valet, Karta, skapar upp en ny flik/fönster i webbläsaren med en karta över var kunderna finns.

 

När alla filtreringar och sökval är gjorda klicka man på knappen Sök kunder för att göra utsökningen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer