Hantera Återförsäljare

Följ

Funktionen återförsäljare ingår i Specters säljstödsfunktion-CRM. På kund kan anges om kunden är kopplad till en viss återförsäljare och det gör det möjligt att på order ange att ordern skall levereras och/eller faktureras på en återförsäljare. Lämpligt då en återförsäljare t.ex. skall montera en produkt innan levereras till kund. Det finns även möjlighet att skriva ut vissa rapporter selekterat på återförsäljare. Med den avancerade kundutsökningen kan urval göras av kunder tillhörande viss återförsäljare för t.ex. utskrift av adressetiketter.

Under Återförsäljare visas de ombud/återförsäljare som är upplagda. Här kan man skapa nya återförsäljare och återförsäljargrupper.

 

 

Ny återförsäljargrupp

En återförsäljare måste tillhöra en återförsäljargrupp vilket innebär att en återförsäljargrupp måste läggas upp innan återförsäljare. När grupp läggs upp anges vilken säljare som är ansvarig för den gruppen av återförsäljare och vilket namn gruppen skall ha.

 

Ny återförsäljare

När gruppen är upplagd kan återförsäljare läggas upp. Välj vilken grupp återförsäljaren skall tillhöra och deras namn. Ansvarig säljare blir den som är ansvarig för gruppen

 

Välja återförsäljare

Vid upplägg av eller editering av kund kan det anges vilken återförsäljare som kunden tillhör.

 

Alternativt kan det anges att kunden själv är återförsäljare och då läggs kunden även upp i registret över återförsäljare.

 

När order skrivs på kund så hämtas uppgift om vilken återförsäljare kunden tillhör.

 

På ordern kan anges om ordern skall faktureras eller levereras till återförsäljaren istället för till kund.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer