Kund, filialer

Följ

Det är möjligt att på en kund skapa flera adresser/filialer. Man kan registrera fakturaadress, leveransadress och besöksadress på en filial. När man skapar offert eller order på kund med filial så kan man välja vilken av kundens filialer som offerten eller ordern avser.

 

Skapa ny filial

För att kunna registrera en filial på kund måste användaren ha rättighet till det. Sätts på användaren under Användare. Vid skapande av en filial ger man filialen ett namn. Det finns möjlighet att ange fakturaadress, leveransadress och besöksadress för filialen. Alternativt kan man välja att använda kundens fakturaadress och/eller leveransadress istället för unika adresser för filialen.

På leveransadress kan man välja att ange kontaktperson, väljs från kontaktregistret på kunden. Används av fraktsystem vid SMS-avisering vid leverans. Filialens e-post följer också med till fraktsystemet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer