Kund, sök kunder

Följ

På kundsidan kan du söka upp dina kunder på ex kundnamn och kundnummer. Om man även trycker på "Fler sökkriterier" så visas ytterligare sökalternativ.

För att komma till kundsökningen väljer du Register i toppmenyn - Kundregister och Kunder. Faktura, skapa/visa handelsfaktura

 


Ny kund

För hur du lägger upp en ny kund, se hjälptexten Hur man skapar en ny kund eller prospect.


När du skapat en kund kan du editera alla kundens parametrar genom att söka på kunden och sedan välja "editera"-knappen ().

Allting som är kopplat till en viss kund finns överskådligt samlat på kundkortet.
För att få upp en viss kunds kundkort, sök upp kunden i listningen och klicka på kundnamnet.
Här ser du den information du lagt in om kunden.
Du ser även ett antal flikar, där du kommer åt all info som Specters olika funktioner kopplat till kunden.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer