Lager, FIFO / Lagerbokföring

Följ

I Specter Business Management kan man välja om lagervärdering skall beräknas på artikelns inventeringspris eller utifrån FIFO-beräkning.

Skillnaden mellan dessa lagervärderingsmetoder är:

  • Lagervärdering baserad på inventeringspris, här används inventeringspriset på artikelkortet vid beräkning av lagervärde. Kalkylinköpspriset används vid beräkning av kostnad sålda varor och täckningsbidrag.
  • Lagervärdering enligt FIFO metoden använder inköpspriset vid inleverans och utleverans för att beräkna lagervärde, kostnad sålda varor samt täckningsbidrag.

 

Lagervärdering enligt FIFO

Viktigt att tänka på när Specter beräknar lagervärdering enligt FIFO

När man har aktiverat FIFO som lagervärderingsmetod är det viktigt att man har rätt inköpspriser på inköpsorder innan inleverans.

Det är även viktigt att man gör inleveranser av inköpsorder innan man gör utleveranserna för att beräkning av lagervärdering, kostnad sålda varor samt TB/TG beräkningarna skall bli rätt.

Då kalkylinköpspris används vid tillfällen då Specter inte har någon inköpsorder att hämta värden ifrån är det även viktigt att kalkylinköpspriset på varje artikel är korrekt för att man skall få ett rättvisande värde i rapporter.

Klicka här för att komma till vår manual för funktionen FIFO i Specter. Hela manualen skall läsas igenom innan man aktiverar FIFO i sitt system.

Lämpligtvis beställer man en timmes utbildning i samband med uppstart av FIFO. Klicka på länken för att läsa mer om utbildning och hur man beställer det. Klicka här.

 

 

Lagerbokföring enligt lagervärde beräknat på artikelns inventeringspris - Ej FIFO

Om man inte använder funktionen för FIFO så måste man manuellt boka lagervärdet i sitt Specter-system.

När du lägger in dina leverantörsfakturor vid inköp av artiklar bokför du beloppet på ett lagerkonto
istället för ett kostnadskonto. Ex. istället för bokföringskonto 4010 ( inköp av material och varor )
använder du bokföringskonto 1400 ( Lager ).

Vid varje uttag av vara ur lagret var noga med att göra en pris/saldojustering i ditt lager. Minska antalet på aktuell artikel med det uttagna materialet. Du behöver inte bokföra dina enskilda uttag ur lagret manuellt utan de sköts per automatik med denna metod.

Konto 4010 minus lagervärderingsrapporten = Lagersaldo

UB = Lagervärderingsrapport

Du kan sedan enkelt justera ditt lagervärde och kostnadsföra sålda varor genom att skriva ut en rapport som heter ” Kostnad såld vara”. Den visar hur stort artikelvärdet är för den valda perioden och du bokför det sedan enligt nedan. Hur ofta man bör göra det här väljer man själv.

 

 

 

Exempel:

Stina har köpt in varor till sin webshop för 50 000 kr. Hon hade ett ingående lagervärde på 100 000 kr. Lagervärderingsrapporten visar att hon har ett utgående lagervärde på 130 000 kr. Lagervärdesförändringen är med andra ord 30 000 kr.

Detta innebär att hennes kostnader för sålda varor under perioden i praktiken minskat med 30 000 kr.

Ingående lagervärde              100 000         1400

Inköp under perioden              50 000          1400

Utgående lagervärde              130 000         1400

Lagervärdesförändring +         30 000          4990

Kostnad sålda varor                20 000          Summa kontoklass 4


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer