Skapa ny artikelgrupp

Följ

För att skapa en ny artikelgrupp, välj Artikel i vänster meny, vidare välj Ny Artikelgrupp i övre menyn.


Välj gruppnamn.

Utländsk information; här kan du ange gruppnamn på annat språk. Artikelgruppens utländska benämning används när kunden har annat dokumentspråk än svenska (inställning som görs på Kundnivå).

Om du vill koppla den som undergrupp till en annan artikelgrupp, klicka på ”Välj huvudartikelgrupp”.

 

Prisstaffling

Du kanske vill ställa in att kunden får mer rabatt om den beställer ett visst antal artiklar.

Du kan på artikelgruppen ställa in vilka brytnivåer vad gäller antal som ska finnas på de olika artiklarna, samt vilken rabattprocent som varje antalsnivå ska ge.

Det vill säga, om kunden köper t.ex. tre stycken av en artikel ska kunden få 10% rabatt.

Stafflingen kan även ändras på en enskild artikel.

Dock kan de ändringarna skrivas över när man väljer att ändra stafflingen på artikelgruppsnivå, om man kryssar för att alla underliggande artiklar ska uppdateras. Rabatterna per artikelgrupp hämtas till en artikel från den artikelgrupp som artikeln har som första huvudgrupp.

Alla rabattfunktionerna kan användas samtidigt, för att skapa en önskad rabattmodell. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer