Internbeställning, sök/skapa internbeställning

Följ

Om ni har flera lager eller butiker finns möjligheten att göra interna beställningar för varor som skall flyttas mellan era lager/butiker. Varje butik kan t.ex. beställa varor från ett huvudlager, under transporten placeras varorna i ett transportlager. Vill du bara göra en vanlig lagerflytt görs även detta enkelt.

 

Sök internbeställning

För att komma till funktionen för Sök internbeställning så klickar ni på "Internbeställning" i vänstermenyn under rubriken "Lager och Plock".

Fyll i sökkriterier och klicka på ”Sök”.

Klicka på beställningsnumret för att se på och skriva ut internbeställningen.

Klicka på editera-ikonen () för att ändra internbeställningen.

Klicka på info-ikonen () för att få mer information om beställningen.

Klicka på Leveransnumret för att se ”Internbeställning leverans”, möjlighet finns att skriva ut alternativt skapa PDF-fil.

Klicka på Beställningsnumret för att se ”Internbeställning”, möjlighet finns att skriva ut alternativt skapa PDF-fil.

 

Ny internbeställning

Om ni har flera lager eller butiker finns möjligheten att göra interna beställningar för varor som skall flyttas mellan era lager/butiker. Varje butik kan t.ex. beställa varor från ett huvudlager, under transporten placeras varorna i ett transportlager. Vill du bara göra en vanlig lagerflytt görs även detta enkelt.

Internbeställningar / lagerflytt ingår i Multilager-funktionen.

För att komma till funktionen för internbeställning så klickar ni på "Internbeställning" i vänstermenyn under rubriken "Lager".

Ange mellan vilka lager varan/varorna skall flyttas mellan.

Möjlighet finns att lägga in meddelande som publiceras på internbeställningen samt intern kommentar.

Direkt när man väljer artikel visas disponibelt lagersaldo på aktuell artikel, fungerar precis på samma sätt som vid registrering av vanlig order. Om man väljer att mata in en del av ett artikelnummer eller -benämning visas alla relevanta artiklar, med disponibelt saldo. Det vill säga att alternativa artiklar visas samtidigt, om en artikel är slut kan ett alternativ enkelt väljas.

Kryssa för om utleverans skall ske direkt.

Spara beställning.

 

Scanna flera artiklar på en rad i internbeställning

För att snabbare mata in artiklar i en internbeställning, antingen den görs ute i butik eller på centrallagret inför en sändning till butik finns nu möjlighet att scanna in artiklarna.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer