Inköp, sök Inköpsorder

Följ

Via funktionen ”Inköpsorder” har du en god överblick över alla aktuella inköpsorder. Ni kommer direkt funktionen genom att klicka på "Inköp" i övre menyn följt av Inköpsordrar i vänster. Om man befinner sig på någon annan del under inköp så kan man klicka på "Sök inköpsorder" i den övre menyn för att åter komma till läget där man kan söka.
 
Möjlighet finns att söka efter specifik order med hjälp av: Order nr, Leverantör, Orderdatum (fr.o.m. – t.o.m.), Leveransdatum (fr.o.m. – t.o.m.), Publicerad kommentar, Intern kommentar (sökbegreppen kan kombineras).


Genom att bocka i en eller flera av följande rutor: Olevererad, Dellevererad, Levererad, Ofakturerad, Delfakturerad och Fakturerad, kan inköpsorder selekteras ut via status.

Genom att bara föra muspekaren över de olika fälten får du ytterligare information om inköpsordern.

Ställ muspekaren över ordernumret så visas ”kort version” av inköpsordern, klicka på ordernumret så visas komplett inköpsorder.

 

Ta bort inköpsorder och/eller dropshipkoppling

Önskar du ta bort en inköpsorder eller bara dess dropshipkoppling går du in på vyn "Sök inköpsorder". Det går även att ta bort den via menyalternativet "Ta bort inköpsorder" i visningsläget av inköpsordern.
Vill du ta bort inköpsordern klickar du på soptunnan. Då får du upp en fråga om du vill ta bort den eller inte.

Har inköpsordern även en dropshipkoppling, visas istället nedanstående ruta där du har möjlighet att ta inköpsordern samt enstaka eller alla dropshipkopplingar.

 

Skapa inleverans

Du kan snabbt skapa en inleverans genom att klicka på det röda krysset (). Du kan välja mellan alternativen ”Skapa inleverans” eller ”Skapa inleverans och leveransfaktura”, när inleveransen är skapad ändras statusen till en grön bock (). Ikonen för statusen ”Dellevererad order” är en gul ruta ().

Gjordes en intern kommentar när inköpsorder skapades så visas en pratbubbla (), ställ muspekaren över pratbubblan så visas kommentaren.

Härifrån registreras enkelt leverantörsfaktura alternativt på hel inköpsorder eller på valda leveranser genom att klicka på ”Registrera Leverantörsfaktura” ().

Inköpsordern kan e-postas till leverantören, genom att klicka på ”Skicka order” () kommer du till funktionen ”Skicka E-post”.

När alla uppgifter är ifyllda och ordern är skickad ändras mailikonen () med innebörden mail skickat men inte öppnat ännu. Om du hovrar med muspekaren över kuvertikonen så ser du information om när mailet skickades.

När leverantören öppnar beställningsdokumentet på sin bildskärm ändras mailikonen ().

Ställ muspekaren vid det öppna mailet så ser du informationen om när mailet skickades och när mottagaren läst inköpsdokumentet.

Pdf-utskrift (); genererar en .pdf-kopia av inköpsordern så att du kan skriva ut ordern och skicka till leverantören per post. Det går även att välja att spara pdf-kopian som fil med hjälp av Acrobat.

Editera (); om du upptäcker att något i inköpsordern har blivit fel kan du här gå in och korrigera inköpsordern.

 

Sätt inköpsorder till fakturerad

Behöver man rensa bland sina gamla inköpsorder kan "Utför med markerade" användas för att sätta flera order till fakturerade och på så sätt rensa listan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer