Sök projekt

Följ

Välj huvudrubrik Försäljning och projekt på vänster sida. Du kan söka efter specifikt projekt med hjälp av: Projektnamn, Beskrivning, Startdatum (fr.o.m. – t.o.m.) Förfallodatum (fr.o.m. – t.o.m.) eller Faktiskt slutdatum (fr.o.m. – t.o.m.). 

 

 

Allting som är kopplat till ett visst projekt finns överskådligt samlat på ett projektkort.
För att få upp projektkortet, sök upp projektet och klicka på projektets namn.

Här ser du den information du och dina medarbetare lagt in om projektet. Du ser även ett antal flikar, där du kommer åt all info som Specters olika funktioner kopplat till projektet.

 

 

Koppla kund till projektet

För att koppla en befintlig kund, eller skapa en ny kund, till ett projekt väljer ni fliken Kunder och klickar antingen på Skapa ny kund eller Koppla befintlig kund till projekt. Där väljer ni kund som skall kopplas eller fyller i uppgifterna för att kunna skapa en ny kund. 

 

 

Ta bort en kopplad kund 

För att koppla bort en kopplad kund från projektet så väljer ni att klicka på den röda fyrkanten på höger sida. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer