Artiklar, visa artiklar

Följ

Genom att gå via den översta rubriken Register -  Artikelregister i vänstermenyn och Artiklar kommer du direkt till sökvyn för artiklar. 

OBS! För att enklast komma tillbaka till denna standardvy efter en sökning/filtrering klicka på ”Visa Artiklar” i den övre menyn.

 

Listningen på kolumnerna kan sorteras, flera klick på en rubrik avgör om sorteringen skall ske i stigande eller fallande ordning.

 

Bilden nedan visar vad som kan sökas på.

 

Genom att klicka på "Fler sökkriterier" visas fler sökkriterier, se nedan:


Dropdown-menyn under artikellistan "Utför med markerade" tillåts markering av flera artiklar efter en ev. filtrering för den aktivitet som väljs i listan. 

 

I urvalsvyn för artiklar kan du göra olika val med "utför":

 

 

Prisjustera


Du kan justera Inköpspris, Försäljningspris eller Inventeringspris (i alla valutor i systemet). Prisjusteringen kan antingen vara i procent eller ett fast belopp.

 

Inaktivera/återaktivera artiklar

Välj i rullgardinen sökkriterier för de artiklar som skall inaktiveras.

Resultat visas med antalet artiklar som är selekterade, klicka på ”Inaktivera artiklar” för att verkställa inaktiveringen.

 

Du kan också inaktivera en artikel i taget

 


Observera att inaktiverade artiklarna inte visas vid daglig användning, enbart när man valt att inkludera inaktiverade artiklar vid visa/söka.

 
För att aktivera en inaktiverad artikel tryck på change.gif , längst till höger på artikelraden.

 

Artikelvisning

 


Genom att klicka på Artikelnumret kommer du till ”Artikelkortet” med all information om artikeln praktiskt samlad under olika flikar. Välj ”Editera Artikel” i menyn i överkanten för att få möjlighet att ändra informationen på artikeln.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer