Sökning på artikel vid rapportsök

Följ

Varför kommer inte alla avtal med om man väljer en speciell artikel vid rapportsök?

Trolig orsak är att ändring av text skett på benämningsraden och sökmöjlighet brutits. Ändringar och tilläggsinformation bör läggas på artikeln direkt eller på raden under benämning på avtalets artikelrad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer