Order går inte över till Pacsoft/Unifaun

Följ

Leverans går inte över till Pacsoft/Unifaun, vad kan jag göra?

Troligen saknas inställning "Föreslå skicka leveransuppgifter till fraktsystem efter skapande". 

Alt 1. Du vill ha det som din standardinställning.

Välj Systemet - Inställningar och då kommer du in till "Mina inställningar". Här editerar du inställningar som är generella för den inloggade användarens konto.

Alt 2. Manuell hantering

Du markerar manuellt "Föreslå skicka leveransuppgifter till fraktsystem efter skapande" när leveransen sker.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer