Ta betalt med förskott på order i kassan

Följ

Förskottsbetalning av befintlig order i Specter kan göras i kassan. Klicka på Hämta order, välj vilken kund ordern finns på. Då visas de order som är i SEK och är ofakturerade på kunden. Välj den order som skall förskottsbetalas. Ange belopp som skall förskottsbetalas. Ytterligare förskottsbetalning kan göras på ordern.

Klicka på "Hämta order" i butikskassan.

 

Det finns två betalningsåtgärder när man klickat på knappen för att hämta ordern, antingen väljer man Förskottsbetala order eller Slutbetala order. Se nedan vad som gäller för de olika valen.

 

Förskottsbetala order

 

För att förskottsbetala en order så går man igenom nedanstående steg i dialogrutan för "Hämta order".

 • Välj betalningsåtgärd förskottsbetala order.
 • Välj kund.
 • Välj order (om det finns fler order på kund så visas dessa i listningen).
 • Ange vilket belopp som skall förskottsbetalas.
 • Ange kommentar om så önskas (se info om kommentar i stycket nedan).
 • Välj eventuellt annan kvittoutskrift om så önskas.
 • Klicka på "Förskottsbetala order".

 

Text i fältet Kommentar skrivs ut på kvitto i A4-format. Välj format för kvittoutskrift och sedan Förskottsbetala order eller Avbryt. Väljs Förskottsbetala order kommer man till kassans betalningsfunktion.
På kvittot anges att det är förskottsbetalning och för vilken order samt förskottsbetalt belopp.

 

Betalningen kommer att bokföras mot 2420 och aktuellt konto för det betalsätt som väljs i kassan.


När ordern skall slutbetalas kan det antingen göras genom att skapa en faktura på ordern eller slutbetala ordern i kassan. Skapar man en faktura på ordern kommer förskottsbetalt belopp att dras av på fakturan (benämns då som "Avgår förskott"). Fakturan kommer automatiskt delbetalas med samma belopp.

 

 

Slutbetala order

 

För att slutbetala en order så går man igenom nedanstående steg i dialogrutan för "Hämta order".

 • Välj betalningsåtgärd slutbetala order.
 • Välj kund.
 • Välj order (om det finns fler order på kund så visas dessa i listningen).
 • Ange kommentar om så önskas (se info om kommentar i stycket nedan).
 • Välj eventuellt annan kvittoutskrift om så önskas.
 • Välj om ordern skall levereras ut när slutbetalning görs. (En inställning under de allmäna inställningarna för kassan kan sätta att denna kryssruta skall vara ikryssad som standard).
 • Klicka på "Slutbetala order".

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer