Omvänd lagerrörelse

Följ

Kan jag öka/minska mitt lager via funktionen import från excel?

Vi har en tilläggsfunktion för att öka/minska lagret via excel. Det fungerar på så vis att du har ytterligare en till kolumn som du kan importera värden från, kolumnen heter ”omvänd lagerrörelse”. Om du har antal i lager 100 st av en artikel och anger värde 7 i kolumnen blir det 100 - 7 = 93 st i lager. Om du istället har värde -7 i kolumnen så blir det 100 + 7 = 107 i lager.

Om du är intresserad av att kunna använda omvänd lagerrörelse så tar du kontakt med oss. Det är en inställning som vi får göra för dig i ditt system.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer