Artiklar, ta bort en artikel eller återaktivera en inaktiverad artikel

Följ

Hur tar jag bort en artikel?

Du kan inte ta bort en artikel i systemet. Det du kan göra är att inaktivera artikeln vilket betyder att den finns kvar med all information men döljs från flödet. 

Du inaktiverar artikeln genom att klicka på soptunnan längst till höger .

 

Nu dyker en dialogruta upp med en fråga om ni vill inaktivera artikeln, vilket ni vill och klickar OK. 

 

Vill du återaktivera artikeln så söker ni upp artikeln i sökområdet och väljer även "visa inaktiverade artiklar" 

Den aktiverade artikeln dyker då upp, överstruken och med gröna pilar  längst till höger.

 

Klicka på de gröna pilarna för att återaktivera artikeln. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer