Versionsmeddelande 2024-04-17

Följ

Nytt kompakt visningsläge i Nextgen-versionen

Nu har du möjlighet att anpassa användargränssnittet i den nya “Nextgen-versionen” av Specter genom att välja mellan två visningslägen: normalt eller kompakt. Genom att välja kompakt läge komprimeras en del av gränssnittet, vilket gör det möjligt att se längre listor direkt på skärmen. Kompaktläget påverkar de flesta vyer, men topp- och vänstermenyer förblir oförändrade. Denna inställning kan styras individuellt på användarnivå.

Kompaktläge på orderlistan

 

Normalläge på orderlistan

 

Inställningen hittar du under Mina Inställningar -> Visningsläge

 

Tips!

Du kan även prova att använda webbläsarens möjligheter till att Zooma In eller Zooma Ut för att ytterligare anpassa storleken på gränssnittet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer