Kopiera bildskärmssökningar till Excel

Följ

Ibland vill man flytta data som sökts fram på bildskärmen till exempelvis Excel då det inte finns någon färdig rapport för ändamålet i Specter.

Det går att markera och kopiera data från systemet, med lite tips blir det enklare.


Sök till exempel enligt nedan, i detta fallet leverantörsfakturor/utgifter under en period som är inbokade på Lagerkontot. Observera att även betalda ska med.

 

 

Markera de fakturor som listas inklusive rubriker.

 

Öppna Excel eller liknande, markera den plats i kalkylarket där du vill ha informationen, välj Klistra in special.

 

Välj att klistra in som text.

 

I det inklistrade materialet, ta bort de kolumner till höger som innehåller texter för funktioner i Specter. Sedan kan ni ta bort ej aktuella fakturor per rad. När det är rätt fakturor som återstår, lägg in önskade summeringar. Klart!

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer