Artiklar, beställningspunkt

Följ

Beställningspunkt används tillsammans med vår funktion Inköp och informerar när ett inköpsbehov uppstår.

Beställningspunkten beräknas utifrån artikelns omsättningshastighet och artikelns leveranstid från leverantören.

  • Låt oss säga att vi i genomsnitt säljer 10 st av artikel A per månad.
  • Samtidigt så är leveranstiden 4 månader avseende artikel A.
  • Då blir beställningspunkten 40 st.
  • Dvs, när det disponibla saldot passerats och är mindre än 40 st då ska systemet föreslå att man kan skapa ett inköpsförslag. 

 

Den specifika inställningen på bilden nedan informerar följande:

När det disponibla lagersaldot har passerats och är lägre än 5 så kommer ett inköpsförslag skapas upp. I detta fallet kommer inköpsförslaget att vara att beställa 10 st 1-pack.

 

Ni får bra hjälp av rapporten Genomförsäljningsrapport som bland annat visas omsättningshastighet.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer