Versionsmeddelande 2017-11-17

Följ

Stöd för fler länder i Klarna-koppling

Säljer du till kunder i Tyskland, Österrike och Nederländerna med Klarna som betalsätt? Vår populära och tidsbesparande Klarna-koppling har nu även stöd för dessa länder.

 De länder vår Klarna-koppling stödjer är:

-Sverige
-Norge
-Danmark
-Finland
-Tyskland                                      
-Österrike                                    
-Nederländerna                        

Med ditt Specter-system kopplat till Klarna kan du effektivisera betalningsflödet och minimera manuella arbetsmoment.  Vill du aktivera stöd för dessa länder i Klarna-kopplingen i Specter? Kontakta oss på support@specter.se

 

Utökad funktionalitet:

Säljetiketter vid utleverans:
Etiketter kan nu skapas och skrivas ut utifrån följesedelns underlag. Läs mer i vår hjälptext

 

Specters driftmiljö

Vi har gjort förändringar i infrastrukturen, vilket har inneburit att våra miljöer blivit mer skalbara och lättrörliga. Detta leder till att vi säkerställer att ni jobbar i en så driftsäker och stabil miljö som möjligt. En del i arbetet har varit att utöka antalet maskiner i vår maskinpark, vilket kommer att förbättra tillgängligheten och kraften i våra miljö. Vi har även gjort förändringar i vår infrastruktur för att bättre kunna hantera plötsliga toppar av trafiken i våra system. Detta kommer att ge er en ökad tillgänglighet till SBM och en trygg miljö att arbeta i.

 

Buggfixar:


Mejlmeddelanden från Specter:
Nu obegränsat antal tecken i mejlmeddelanden

Inköpsorder:
Åtgärdat problem i Firefox då bifogade filer på inköpsorder innehöll mellanslag i namnet

Artiklar :
Det gick att spara med felaktig huvudgrupp trots felmeddelande - åtgärdat plus uppdaterad API-beskrivning

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer