Momsavvikelserapport - fakturering och kassakvitton

Följ


Rapporten skall underlätta analysen av avvikelser i faktureringen och i kassaförsäljningen på momsrapporten.

Momsavvikelser - faktureringsdelen - rapporten bygger på momskoder MF1, MF2, MF3 (försäljningskonton) och MU1, MU2, MU3 (momskonton) på fakturajournaler.

Momsavvikelser - kassadelen - rapporten bygger på förhållande mellan momskod på försäljningskontot och momssatsen på artikeln på dagsavslut.

 

Fakturor

Momsavvikelser kan ha flera orsaker. Oftast beror det på felaktig inställning antingen på artikeln eller på kunden. Se exempel nedan.


  

 

Faktura 214

 

Konteringsinformationen visar bokning mot konto 3051 och 2631.

Under Inställningar/Kontoplan hittar man information om konton, se nedan.

Det framgår att konto 3051 har momskod MF1. Denna momskod kräver att själva momsen bokas mot momskod MU1, dvs. Utgående moms 25%.

 

Hur kan det ha uppstått?

Antingen ligger artikeln (en bok med 6% moms) med konto 3051 och momssats 6% på artikelkortet eller med konto 3051 och momssats 25%. I det första fallet blir konteringen fel redan från början. I det andra fallet har man ändrat momsen manuellt då man märker att fel moms (25%) kommer upp automatiskt. Bokningen sker ändå mot konto 3051.

Konto 2631 är markerat som momskonto vilket är korrekt men den har momskod MU3 istället för MU1.

Hur borde det göras?

 

Istället skall artikeln editeras innan ordern läggs. För en artikel med 6% moms skall denna momssats väljas (MU3) och som försäljningskonto väljs konto med momskod MF3.Faktura 129

 

Konteringsinformationen visar bokning mot konto 3051 men ingen moms.

 

Hur kan det ha uppstått?

I detta fall beror i allra största sannolikhet på att kunden, en privatkund i USA är uppsatt med Sverige som leveransland på kundkortet. Vid orderläggningen har man tagit bort momsen manuellt men själva intäkten bokas ändå med momskod MF1 och konto 3051.


Hur borde det göras?


Istället skall kunden editeras först, rätt leveransland skall skrivas in och sedan läggs ordern på nytt.

 

 

Kassakvitton

På kassakvitton beror felen på felaktigt förhållande mellan momskod på försäljningskontot och momssatsen på artikeln. Ex: Artikel har moms 0% men försäljningskonto med momskod MF1, dvs. intäktskonto för svensk moms 25%.

 

Det kan även uppstå ett motsatt förhållande. Artikeln har momssats 25% men försäljningskonto utan momskod.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer