Versionsmeddelande 2017-10-30

Följ

Utökad funktionalitet i Specter POS

A4-kvitto

För att skapa ett A4-kvitto i kassan måste PDF-format väljas under kassainställningar i Specter, se nedan. Under kvittoformat väljs sedan det format som används mest i denna butikskassa.

 

Med ovanstående inställning visas utskriftsalternativen - kvittoformat och A4-format. Det alternativ  som valts i ovanstående bild blir föreslaget/markerat i kassan.

 

Publicerad kommentar på A4-kvitto

Efter att A4-format har valts visas en ruta för kommentarer. Dessa skrivs ut på A4-kvitton

 

Norska som kassaspråk

Vi har även uppdaterat språket på kvitton med norska som kassaspråk.

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer