Det går inte att skapa en fakturajournal. Vad skall jag göra?

Följ

Om du skapar en journal (Skapa bokföringsorder) t.om ett datum och systemet upptäcker att det finns fakturor i en tidigare period som ännu inte är journalförda så säger systemet ifrån och ber dig gå tillbaka för att ta det datumet där de fakturorna som inte är journalförda i en tidigare period finns.

 För att kunna gå vidare så måste du skapa upp en fakturajournal och välja det datumet som systemet skriver ut i varningsrutan eller så tar du den sista dagen i den månaden och då får du fram de fakturor som inte är journalförda. Det kan till exempel vara fakturor som lagts till efter det att journalen för den perioden skapades och då måste ytterligare en journal tas fram för att få med det fakturorna i bokföringen. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer