Artiklar, vad är en textartikel?

Följ

En textartikel är en artikel som inte har någon koppling till artikelregistret eller till lagret om det handlar om en lagerförd artikel. Detta i sin tur innebär att systemet inte tar med artikeln i rapporter och lagerjustering kan ej ske. Textartiklar kan finnas på kundorder, offert eller inköpsorder.

Förklaring av ikoner:

Se exempel nedan:

 1) Befintlig artikel från artikelregister vald och därmed finns koppling till lagret.

2) Befintlig artikel från artikelregister vald men extra text i benämning har lagts till manuellt och därmed finns igen koppling till artikelregistret och till lagret längre. Systemet känner inte igen artikeln.

Bryts kopplingen till en befintlig artikel visas detta tydligt genom dels en varningstriangel dels en popup med ytterligare information när man hovrar över symbolen. 

Notera att detta gäller bara när kopplingen bryts. Väljer man att skriva in ett artikelnummer som ej finns i artikelregistret visas ingen varning, se nedan.

3) Artikel skrivs till i benämningen manuellt med fritext direkt i order och därmed finns igen koppling till artikelregistret och till lagret. Systemet känner inte igen artikeln.

OBS! Det räcker även med att man editerar ordern och sätter muspekaren i benämningsfältet utan att göra en ändring och sparar om ordern. Då tappar artikeln kontakten med lagret.  

_________________________________________________________________________________________

 Vid hovring över ordernummer syns även vilka artiklar som är kopplade eller ej. En okopplad artikel är ej klickbar och länkad. För att återställa måste ordern editeras och artikeln uppdateras eller läggas till på nytt.

Var denna artikel till hjälp?
5 av 6 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer