Terminalen säger ”Terminal spärrad”

Följ

Du kan få felmeddelande "Terminal spärrad" om terminalen saknar uppkoppling mot Bamboras servrar. För att avhjälpa problemet, uppdatera parametrar och gör ett dagsavslut.

Om du har en Ingenico-terminal
Uppdatera parametrar:
Tryck ”Meny”, välj ”Inställningar” och därefter ”Uppdatera parametrar”.
Ange terminalkod följt av ”Ok” (grön knapp). Terminalen hämtar terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade, startar om”. Skärmen blir blå och terminalen ser sedan ut som vanligt.

Dagsavslut:
Tryck ”Meny” och välj ”Dagsavslut”.

Om du har en Hypercomterminal
Uppdatera parametrar:
Tryck ”Home”, välj ”Inställningar” och därefter ”Parametrar”.

Ange terminalkod följt av ”Enter” (grön knapp). Terminalen hämtar terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade” och går tillbaka till menyn eller startskärm.

Dagsavslut:
Tryck ”Home”, välj ”Dagens omgång” och avsluta med ”Enter”.

Om du inte gjort några transaktioner frågar terminalen ”Köp totalt 0,00 SEK?”, välj ”Ja”. Terminalen frågar sedan ”Returer totalt 0,00 SEK?”, välj ”Ja”. Terminalen genomför nu ett dagsavslut och säger ”Tom omgång”, därefter ”Utskrift OK?”. Välj ”Ja”.

OBS! Om du har följt instruktionerna och det fortfarande inte fungerar så är det något med ditt inlösenavtal. Kontakta din bank som har hand om ditt inlösenavtal för att komma vidare.

Läs mer hos Bambora: Klicka här

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer