Terminalen säger ”Communication error” eller ”Kommunikationsfel”?

Följ

Vanligtvis beror det på ett nätverksfel, det vill säga att terminalen inte kan ansluta till oss för tillfället. Du får ett felmeddelande, ”Medges ej, kommunikationsfel”. Felsök terminalen genom att kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt.


Om du har en terminal ansluten via kabel:
Kontrollera att din internetrouter är igång och fungerar. Starta om routern och vänta tills den har gått igång igen. Därefter, starta om terminalen, det kan ta 2-3 minuter.

 

Läs mer hos Bambora: Klicka här

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer