Total täckningsbidragsrapport baserad på order

Följ

Rapporten Total täckningsbidragsrapport baserad på order visar de artiklar som orderlagts under en vald period. Den baseras på data från order. Rapporten innehåller information om antalet varor, artikelnummer, artikelnamn, inköpspris, försäljningspris, täckningsbidrag och täckningsgrad.

Rapporten har flera alternativ för filtrering, visning och sortering.

 

Filtrering:

 • Datum

 • Exkludera avbrutna order

 • Eventuell specifik kund

 • Eventuell specifik leverantör

 • Säljare

 • Kundgrupp

 • Land

 • Artikelgrupp

 

Visning och sortering:

 • Sortering
  - Artikle inkl. textartiklar
  - Artikel exkl. textartiklar
  - Artikelgrupp
  - Leverantör
  - Kund
  - Kund-filialer
  - Land
  - Återförsäljare

 • Visning av paketartiklar
  - Endast ingående artiklar (försäljningspriset för de enskilda ingående artiklarna beräknas utifrån hela paketartikelns försäljningspris och hur stor del den enskilda artikelns inköpspris är i jämförelse med paketartikelns totala inköpspris, se bild nedan. Om samtliga ingående artiklar har inköpspris 0 görs fördelningen utifrån antal.)
  - Endast paketbenämning (inköpspriset för paketartikeln utgörs av summan av inköpspriserna för de ingående artiklarna)

 • Skapa dokument i excelformat

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer