Total täckningsbidragsrapport

Följ

Rapporten Total täckningsbidragsrapport visar de artiklar som sålts under en vald period. Den baseras på data från fakturor och/eller kassakvitton. Rapporten innehåller information om antalet varor, artikelnummer, artikelnamn, inköpspris, försäljningspris, täckningsbidrag och täckningsgrad.

Rapporten har flera alternativ för filtrering, visning och sortering.

Filtrering:

 • Datum
 • Hämta data från fakturor och/eller kassakvitton
 • Eventuell specifik kund
 • Eventuell specifik leverantör
 • Säljare
 • Kundgrupp
 • Land
 • Kassa
 • Artikelgrupp

 

Visning och sortering:

 • Sortering
  - Artikel inkl. textartiklar
  - Artikel exkl. textartiklar
  - Artikelgrupp
  - Leverantör
  - Kund
  - Land

 • Visning av paketartiklar (Detta urval finns endast tillgänglig om man har FIFO aktiverad som lagervärderingsmetod i sitt Spectersystem)

  - Endast ingående artiklar (försäljningspriset för de enskilda ingående artiklarna beräknas utifrån hela paketartikelns försäljningspris och hur stor del den enskilda artikelns inköpspris är i jämförelse med paketartikelns totala inköpspris, se bild nedan. Om samtliga ingående artiklar har inköpspris 0 görs fördelningen utifrån antal.)
  - Endast paketbenämning (inköpspriset för paketartikeln utgörs av summan av inköpspriserna för de ingående artiklarna)

 • Skapa dokument i excelformat


 

Vid FIFO:

Om du har en leveransfaktura i fakturajournalen ( dellevererat och fakturerat en order ) så syns inte den i täckningsbidragsrapporten förrän hela ordern är levererad och fakturerad. Exempel: En order med två tunnor.

Levererar nr 1 = inget på TB-rapport
Fakturerar nr 1 = inget på TB-rapport ( finns dock i fakturajournal )

Levererar nr 2 = 1 st på TB-rapport
Fakturerar nr 2 = 2 st på TB-rapport ( finns på fakturajournal )

Tips om du använder dig av Fifo och vill ha ut täckningsbidraget på det som faktiskt är sålt oavsett leverans så kan du komplettera med rapporten Fakturerad försäljning per artikel, faktura- och kassaförsäljning. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer