Inställningar, Plocklistor och Samlingsplocklistor

Följ

 

Plocklistor som underlag för plockning av beställningarna kan tas ut på papper, sorterade och valda utifrån många olika kriterier. De kan skrivas från olika delar av systemet, beroende på behov. Arbetsgången hur man använder dessa kan bl.a ses i Order, Massutskrift av plocklistor. Vidare se även Order, Hantera utskrift av plocklistor.


För att göra utskriften enklare och effektivare ställer man lämpligen in vad man vill ha som standardförslag. Detta görs genom att klicka på  "Inställningar-ikonen" i toppmenyn till höger, följt av "Grundinställningar/Systeminställningar" i vänstermenyn. Ni finner sedan avsnittet för "Plocklista" högt upp på vänsterkanten av sidan.


Tillgängliga inställningar

De olika funktionerna för utskrift av plocklistor skriver per utskriftstillfälle maximalt ut det antal som ställts in i "Systeminställningar".
Som standard är inställningen maximalt 30 plocklistor åt gången, om det inte finns så många order att plocka enligt urvalet skrivs tillgängligt antal ut. Önskas tillfälligt annat antal än förinställt antal, fler eller färre, kan det manuellt skrivas över vid uttaget av plocklistorna.

För att justera antalet som föreslås som standard vid utskrift, justera antalet i det grönmarkerade fältet nedan.


Ytterligare inställningar:

Här ställer ni även in utskriftsformatet på plocklistan (A4 eller kvitto-format för utskrift via kvittoskrivare) samt en sorteringsinställning för i vilken ordning artiklarna skall skrivas ut på plocklistan.
Möjliga sorteringsval är:

  • Radnummer - plocklistan kommer att visa ordern i samma ordning som grundordern är sorterad.
  • Artikelnummer - artiklarna visas i artikelnummerordning oavsett grundorderns sortering.
  • Lagerplats - med denna visning sorteras raderna utefter lagerplatserna som är inlagda på artiklarna i artikelregistret. Härigenom kan effektiva plockrutiner skapas, med minsta möjliga gångtid för plock.

 

Notera att det finns fler liknande sorteringsmöjligheter nedanför på sidan Systeminställningar, för sortering av leveransrader när de visas i utleveransbilden och raderna på internbeställningar. Det bästa brukar vara att ha samma sorteringsinställning på alla tre valen.

Vidare finns inställningar för "Visa streckkod på plocklista", en streckkod skrivs ut på plocklistan för snabbare utcheckning via funktionen Snabbleverans. ("Visa streckkod på plocklista" är obligatoriskt om funktionen Snabbleverans används).

Vi genererar streckkoder i formatet code39 när det understiget 13 tecken. För 13-siffriga streckkoder så använder vi EAN13.

 
Valet "Visa enbart artiklar med lagersaldo större än noll" innebär att endast artiklar som har ett lagersaldo som överstiger noll visas plocklistan. Användbart om man tillåter delleveranser, då kommer enbart de artiklar som kan levereras att visas på plocklistan.
 
Slutligen, med "Visa lagersaldo på artikel" ikryssad skrivs aktuellt lagersaldo per artikel ut i kursiverad stil under varje artikelrad på plocklistan. Saldot är före artikeln plockas. Ger t.ex möjlighet till löpande lagersaldokontroll i stället för stora inventeringar.

 

Samlingsplocklistor - inställningar

Syftet med Samlad plocklista är att om man har en plockvagn med t.ex tre fack vill man ha tre order med på samlingsplocklistan. Under Systeminställningar finns en inställning för vilket antal man vill använda.

Utskrift av Samlingsplocklista kan göras på flera sätt, både via Massutskrift plocklista och manuell sökning och val av utskrift. Se Order, Massutskrift Plocklistor och Order, Hantera utskrift av plocklistor.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer