Specter Pay Essentials - Månadsfaktura (Statement)

Följ

Denna texten beskriver hur du kan tolka din månadsfaktura avseende Specter Pay, Statement, utställd av Adyen.

Adyen utfärdar fakturor i PDF-format och .csv-format.

 

När vi på Specter lägger upp er användare för Adyen Essentials skickas ett mail till er angivna e-postadress med lösenord och inlogg till Adyen Essentials.  Om ni inte hittar mailet, titta i skräppost etc.

 

1. Logga in i Adyen Essentials. För inloggningssida, klicka här.
2. Gå till Finance > Statements > Visa önskad månadsfaktura.
3. För att ladda ner fakturan, klicka på Download. Observera filformatet i slutet av filnamnet, indikerar vilket format fakturan har i filen..

 


PDF-faktura - Statement

Din faktura innehåller följande sidor:

En sammanfattningssida för föregående månads transaktionsavgifter och provisioner.
En detaljsida med tabeller för beräknade och redan avdragna belopp.


Sammanfattningssida
Sidan innehåller en sammanfattning av föregående månads transaktionsavgifter och provisioner.

Det förfallna beloppet kan vara positivt eller negativt. I betalningsinstruktionerna kan du hitta information om de uppföljningssteg du behöver göra för att balansera eventuella befintliga skillnader. Oavsett om beloppet är positivt eller negativt korrigeras skillnader automatiskt i följande avräkningsbatch.

Beräknade och avdragna avgifter kan skilja sig åt på grund av:

  • Nivåprissättning: under månaden kommer du att debiteras på den lägsta nivån.
  • Transaktioner i slutet av månaden: Provisionsavgifter kan tas ut under följande månad.
  • Prisförändringar införts under månaden.

 

Detaljsida
Detaljsidan är den andra sidan i ditt kontoutdrag och den innehåller tabeller för beräknade och redan avdragna belopp. Det resulterande beloppet i den nedre högra cellen är lika med totalsumman.

Avdragstabellen på utdraget innehåller de totala avgifter som redan dragits från tidigare avräkningar. Dessa belopp finns också i avräkningsrapporterna, så att du kan verifiera att avgifterna har reglerats.

 

CSV-faktura - Statement

Din faktura innehåller följande om den öppnas i ett kalkylprogram som Excel eller liknande:

En sammanfattningsdel för föregående månads transaktionsavgifter och provisioner, överst i skärmbilden.
En detaljdel med tabeller för beräknade och redan avdragna belopp, nederst i skärmbilden.

Övre delen motsvarar första sidan av pdf-fakturan.

 

Rapporten laddas ner som fil i -csv-format, vilket kan importeras till kalkylprogram som t.ex Excel på samma sätt som andra filer från Specter.  För instruktion om hur man gör en sådan textimport, klicka här. Texten avser artikelfiler, men förfarandet är likvärdigt oberoende av fil.

 

 

Nedre delen motsvarar andra sidan av pdf-fakturan.

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer