Specter Pay Essentials -Utbetalningar

Följ

 

Utbetalningsvyn i Adyen Essentials visar en överblick över utbetalningar som gjorts till ert bankkonto avseende försäljning via Specter Pay.

Här kan ni se per dag vad som betalats ut till ert bankkonto så att ni på ett smidigt sätt kan göra avstämning mellan det som har satts in på banken och det som förväntas vara utbetalt. Även de transaktionskostnader som dragits av redovisas.

 

När vi på Specter lägger upp er användare för Adyen Essentials skickas ett mail till er angivna e-postadress med lösenord och inlogg till Adyen Essentials.  Om ni inte hittar mailet, titta i skräppost etc.

 

För att se en video om hur man får fram utbetalningsrapporterna, Settlement details report, klicka här.


Rapporterna laddas ner som fil i -csv-format, vilket kan importeras till kalkylprogram som t.ex Excel på samma sätt som andra filer från Specter.  För instruktion om hur man gör en sådan textimport, klicka här. Texten avser artikelfiler, men förfarandet är likvärdigt oberoende av innehåll. OBS! Som separator används kommatecken i alla Adyens filer, till skillnad från Specters filer som är semikolonseparerade.

 

För att se rapport per utbetalningstillfälle, se här.

För att se rapport för flera utbetalningstillfällen summerat, se här.

 

Sales to payout - Utbetalningar

Logga in i Adyen Essentials. För inloggningssida, klicka här.

Gå till sidan Finance > Sales to Payouts > Payouts page.
I höger överkant under rubriken Sales to payouts finns två flikar, Sales och Payouts. Välj vilka uppgifter du vill se genom att klicka på fliken.

 Fliken Försäljning
Fliken Försäljning visar alla försäljningar och återbetalningar gjorda inom en vald tidsram. Om du väljer att klicka på en av staplarna som representerar betalbara partier, ser du om de har betalats ut och hur många försäljningar och återbetalningar som skett.

Genom att utöka visningen får du en översikt per betalningsmetod. Om inga staplar visas betyder det att ingen försäljning har gjorts. Siffran på den översta raden sammanfattar försäljningen, återbetalningen, försäljningen att återbetala och väntande medel för den valda perioden.

Fliken Utbetalningar
Fliken Utbetalningar visar all information om utbetalningar. Staplarna representerar alla utbetalningar som gjorts under en vald tidsperiod. Om du väljer en av staplarna ser du vilka batcher som betalades ut och vad batchen består av (om det inkluderar insättningskorrigeringar, reservjusteringar, fakturaavdrag eller annat som inte är en försäljning eller återbetalning).

Under Utbetalningar kan du också också ladda ner Utbetalningsrapporten för den betalbara batchen den dagen genom att klicka på Download-ikonen till höger.

Tips: Sidan visar endast försäljning och utbetalningar i valutor med ett aktuellt aktivt utbetalningskonto. Om flera valutor bearbetas väljer du den valuta du vill se.

Tips: Tidszonen är baserad på CE(S)T-timingen. Om du till exempel ser att partiet betalades ut den 1 januari för en australisk handlare, är det mycket möjligt att det betalades ut den 2 januari i australisk tid.

Settlement report - Utbetalningsrapport sammanfattning


Utbetalningsapporten sammanfattad hjälper dig att göra avstämning på batchnivå, flera tillfällen samtidigt.

Den här rapporten visar brutto- och nettoavräkningsbeloppen för betalningar, återbetalningar, avgiftssummor, insättningskorrigeringar, saldoöverföringar, det totala avräknade beloppet och återkrav (om tillämpligt).

Hittas under fliken Utbetalningar/ Payouts. Om man väljer att gå via Export-knappen i överkant blir det en sammanfattning av de utbetalningar man har uppe på skärmen.

Utseende vid textimporterad .csv-fil till Excel, (direkt öppnad som Excelfil är utseendet snarlikt). Filnamn "salestopayout_sales_ÅÅÅÅ_MM_DD_ÅÅÅÅ_MM_DD_SEK.csv" där de dubbla datumen visar från o.m och t.o.m.

 

Beskrivning av kolumnerna:

Status: Visar utbetalningens status.

Batch Id: Utbetalnings Id-nummer

Date/Utbetalningsdatum: Det datum då pengarna har betalats ut från betalleverantören, det kan dröja ytterligare någon dag innan pengarna syns på ert bankkonto. Normalt är utbetalningsdatumet två bankdagar efter det att transaktionen har skett.

Sales/Försäljning: Summerad försäljning för de ingående utbetalningarna överst, och summa försäljning per utbetalningsdag under.

Refunds/återbetalningar: Summerade återbetalningar för de ingående utbetalningarna överst, och summa återbetalningar per utbetalningsdag under.

Cost of transactions/transaktionskostnader:  Summerade transaktionskostnader för de ingående utbetalningarna överst, och summa transaktionskostnader per utbetalningsdag under.

Adjustments/justeringar: Summerad justeringar för de ingående utbetalningarna överst, och summa justeringar per utbetalningsdag under.

Payout/Utbetalt: Är den summa som är utbetalt till ert bankkonto. Summerade utbetalningar för de ingående utbetalningarna överst, och summa utbetalning per utbetalningsdag under.


Settlement detail report (SDR)- Utbetalningsrapport per utbetalning


Obs! Använd inte den här rapporten för att stämma av dina Adyen-fakturor.

Settlement detail report (SDR) är en rapport på transaktionsnivå. Den innehåller information om reglerade och utbetalda betalningar. Den innehåller alla saldorörelser som förklarar den ekonomiska ställningen för ditt handelskonto hos Adyen.

Använd den för att:

  • Se kostnaderna för varje transaktion och förstå vilka poster som ingår i en utbetalning.
  • Få insikter om fordringar på transaktionsnivå (avräkningar, återbetalningar, utbetalningar, återkrav).
  • Få insikter om justeringar av saldonivå (faktura- eller avgiftsavdrag, återbetalningsreservjusteringar och saldoöverföringar).
  • Se utbetalningsdetaljer, vilka transaktioner som ingår m.m.

Denna rapport genereras per handlarkonto på batchnivå. Varje batch inkluderar avräknade, återbetalda och återkravstransaktioner samt alla kontorörelser som påverkar din utbetalning (såsom fakturaavdrag, insättningskorrigeringar, avgifter) under en given period. Perioden bestäms av ditt utbetalningsschema (avser en enskild försäljningsdag).

Om automatisk rapportgenerering är aktiverat kommer rapporten att genereras när du har bearbetat transaktioner och batchen stängts. Rapporten är normalt tillgänglig på dagen för din utbetalning i enlighet med ditt utbetalningsschema.

 

Rapporten visar på detaljnivå per transaktion brutto- och nettoavräkningsbeloppen för betalningar, återbetalningar, avgiftssummor, insättningskorrigeringar, saldoöverföringar, det totala avräknade beloppet och återkrav (om tillämpligt) med mera i för närvarande 22 kolumner.

Hittas under fliken Utbetalningar/ Payouts. Klicka på den dag du vill att rapporten ska avse. Klicka sedan på Download-ikonen i högerkanten, se pil nedan.

 

Då filen innehåller många kolumner visas inte alla nedan, enbart ett utdrag av de viktigaste kolumnerna. Utseendet är vid textimporterad .csv-fil till Excel, OBS, separator i alla Essentialsfiler är komma, inte semikolon som i vanliga Specter-.csv-filer:

 

Beskrivning av några av kolumnerna:

Psp reference: Visar löpnumret för transaktionen hos inlösaren. detta Id är det som används vid eventuell kommunikation med Adyen.

Creation date: Datum och klockslag då försäljningen genomfördes i kortterminalen. I nederkanten av kolumnen visas tid och datum för olika händelser, bl.a utbetalningen.

Gross credit: Försäljningsbelopp per transaktion.

Netcredit: Försäljningsbelopp per transaktion efter avgifter.

Commission: Avgift per transaktion.

Payment method variant: Korttyp, t.ex Mastercard, VISA etc.

Batch Id: Utbetalningens Id-nummer.

Under kolumnerna F till O visas dessutom bl.a:

Transaction fees: Summerade transaktionskostnader för de ingående transaktionerna.

Invoice deduction: Justeringar från tidigare fakturor, återstående belopp etc.

Merchant payout: Är den summa som är utbetalt till ert bankkonto för denna utbetalningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer