Rapport - Avvikande momskonton (Förhållande mellan moms och försäljning) - OSS

Följ

 

De ordrar som har skapats innan aktivering av momslandet kommer få en differens gällande förhållandet mellan moms och försäljning vid fakturering efter aktivering av momslandet. Differensen är oundviklig då momssatsen sätts vid skapande av order. Skälet till detta är att vid köptillfället var villkoren svensk moms. 

 

Exempel kan vara:

mceclip0.png

Differenserna kommer att fångas upp i en avvikelserapport som presenterar felkopplat momsbelopp i förhållande till grundinställningarna på momslandet. 

 

OBS! Viktig information gällande denna rapport är att den är statisk. Gör man justeringar i bokföringen så slår det inte igenom på denna rapport. Tar man ut rapporten igen efter justering i bokföringen så ser den likadan ut som innan. Håll därför noga koll på vilka perioder ni tagit ut på innan eventuella justeringar görs i bokföringen. 

 

- Klicka på rapporter/Journaler i vänstermenyn

- Välj rapporten Internationell momshantering - avvikande momskonton

 

mceclip0.png

 

Rapporten presenterar summerat per konto för respektive land: ( endast kontoklass 2xxx )

mceclip2.png

 

 

Underlaget i denna rapport kan användas som hjälp vid eventuell omkontering i bokföringen mot önskade konton. Rapporten ska endast vara nödvändig i en övergångsperiod vid aktivering av momsland.

 

OBS! Specter rådgör ej gällande hur ombokning skall ske, ta hjälp av er bokföringsansvarig.

 

Utökad förklaring av exempel på data i rapporten - avvikande momskonton.

 

 

- Rapporten visar en avvikelse för Finland på konto 2611 med 28.50 kr

 

mceclip0.png

- Avvikelsen har uppstått från en order som är skapad den 30 juni men fakturerades den 7 juli. Detta skedde alltså i skarven när momslandet aktiverades den 1 juli. Nedan bild visar en mix av svensk fakturering och finsk fakturering. Konteringen nedan är vad som kommer hamna i bokföringen när journalen bokförts.

 

mceclip2.png

- Tar man ut en momsrapport på momslandet Finland kan man se att momsen inte pekats korrekt och därmed presenteras inte dessa 28.50 kr på momsrapporten för det landet. Momsbeloppet på 28.50 har istället pekats mot konto 2611.

 

mceclip3.png

 

- Tar man ut en momsrapport på den svenska försäljningen kan man se att det är en avvikelse mellan beräknat och bokfört belopp på 114 kr. Dessa 114 kr redovisas på den finska momsrapporten enligt föregående bild vilket i detta exempel är korrekt.

Däremot är momsen felaktigt bokförd i detta exempel. Momsen på 28.50 vill man lägga på det finska momskontot 2629 istället för att momsrapporterna skall bli korrekta.

 

mceclip0.png

 

- Med data från rapporten "avvikande momskonton" vet man att det är ett belopp på 28.50 kr som kan hanteras vald period. I detta exempel väljer man att justera om momsen mellan konto 2611 och 2629 i ett manuellt verifikat.

 

mceclip0.png

- När verifikatet på justering av moms är gjord enligt exempel så visas den svenska momsrapporten korrekt gällande bokfört belopp.

mceclip2.png

 

- När verifikatet på justering av moms är gjord enligt exempel så visas den Finska momsrapporten korrekt gällande bokfört belopp.

 

mceclip0.png

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer