Lagerprognos

Följ

Rapporten Lagerprognos specificerar hur det ser ut idag utifrån saldo, in/utleveranser och hur det eventuellt kommer att se ut kommande tre perioder. Lagerprognosen visar även artiklar som har både noll inlevererade och noll i utlevererade antal. Med hjälp av lagerprognosrapporten kan man identifiera så kallade "hyllvärmare" som inte har någon lagerrörelse under perioden som rapporten avser.

Rapporten har flera alternativ för filtrering, visning, sortering och kan exporteras till Excel.

Antalet artiklar får ej överstiga 5000 st vid utsökning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer