Bankgiroformatet är på väg att ersättas av ISO20022 - vad händer nu?

Följ

Bankerna har påbörjat arbetet med att fasa ut Bankgiroformaten som skall ersättas med det nya formatet ISO20022, som ett första steg i transformationen till en ny gemensam betalningsinfrastruktur inom Norden (P27-initiativet). Nedan kan du läsa lite mer om bakgrunden till transformationen samt hur Specters plan för lanseringen av ISO20022-filformat mot bankerna ser ut. Denna sida kommer uppdateras löpande med aktuella frågor och svar.

 

Vad är P27?

P27 är ett gemensamt initiativ mellan de sex nordiska bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea Danske Bank och OP Financial Group. Målet är att skapa en ny gemensam betalningsinfrastruktur för de nordiska valutorna och förenkla betalningar inom Norden.


Bankgiroformatet ersätts av ISO 20022

P27-initiativet och samarbetet innebär att bankerna som första steg arbetar med att fasa ut bankgiroformatet till fördel för ISO20022, som är en internationell standard för betalfiler. 

ISO20022 kommer på sikt att ersätta de lokala filformat som används för inhemska betalningar i Sverige, till exempel LB och BGMax. Det är alltså främst företagskunder som använder Bankgirots produkter via filkommunikation som berörs av förändringen.

En viktigt skillnad är att betalfiler nu behöver anpassas för respektive bank, då det standardiserade bankgiroformatet kommer att utgå och ersättas av respektive banks filformat (som är baserade på ISO20022-standarden).


Bankernas tidsplaner

P27-projektet kommer att löpa under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2022-2024. Migreringen av de svenska bankernas betalplattform till P27 leds av en transformationskommitée inom Bankföreningen.

Det finns därmed skillnader i bankernas tidsplaner avseende när de slutar stödja bankgiroformatet. Bankerna kommer under en övergångsperiod att hantera både de äldre och nya filformaten. Om du undrar hur din banks tidsplaner och erbjudanden ser ut rekommenderar vi att du kontaktar din bank.

OBS! Om din bank redan officiellt slutat att stödja bankgiroformatet bör du rådfråga banken om vilka möjligheter det finns till eventuell förlängning/dispens att fortsätta med bankgiroformatet, alternativt om det finns möjlighet till konvertering av filer med bankgiroformat till de format din bank stödjer.


Specters planer

Specter har som ambition att erbjuda "P27-kompabilitet" och automatisera betalflöden genom en bankintegrationslösning. Vårt mål är att erbjuda bankintegrationslösning under höst/vinter 2022.

Specter har i nuläget stöd för ISO20022 för utländska betalningar till två banker, läs mer här. Filformatet för nationella leverantörsbetalningar kommer att anpassas successivt för utvalda banker. Då bankerna inte kunnat enas om samma filformat och innehåll blir vårt arbete mer omfattande jämfört med BG-formatet där alla använde samma filformat. Därav kommer Specter främst fokusera på en bankintegrationslösning som ger stöd för de flesta bankerna på marknaden.

Handelsbanken
Specter har sedan sedan mars 2022 stöd för export av fil för Leverantörsbetalningar enligt Handelsbankens ISO20022-format. Både svenska och utländska betalningar stöds. Läs mer här.

Enligt uppgift från Handelsbanken slutar de stödja LB-formatet 1 april 2022. I samband med att Handelsbanken slutar ta emot LB-filer, utgår även LB åter ur bankens erbjudande (redovisningsfil för återrapportering). Specter stödjer i nuläget inte Handelsbankens nya filformat för återrapportering, detta planeras lösas senare under 2022 via bankintegration enligt ovan info.


Nordea
För att använda LB-filer från Specter skall enligt Nordea deras tjänst Corporate File Payments (CFP) kunna användas. Detta i kombination med filkommunikationstjänsten Girolink. Kontakta ditt bankkontor eller bankkontakt för mer information. Återläsning av Nordeas redovisningsfil till Specter stöds ej.

Stöd för leverantörsbetalningsflöde mellan Specter och Nordea kommer lösas senare under 2022 via bankintegration enligt ovan info.

SEB
SEB kommer fortsätta att stödja Bankgirots filformat under hela 2022. Stöd för leverantörsbetalningsflöde mellan Specter och SEB är planerad att lösas under höst/vinter 2022 via bankintegration enligt ovan info.

Swedbank & Sparbankerma
Swedbank och Sparbankerna kommer fortsätta att stödja Bankgirots filformat under hela 2022. Stöd för leverantörsbetalningsflöde mellan Specter och Swedbank är planerad att lösas under höst/vinter 2022 via bankintegration enligt ovan info.


Var hittar jag mer information?

Svenska Bankföreningen leder transformationen kring P27 på den svenska marknaden, vars syfte är att förbereda den svenska marknaden för den nya betalningsinfrastrukturen. På deras hemsida finns uppdaterad information, frågor och svar samt länkar till relevanta sidor.
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/

Information om P27 Nordic Payments:
https://nordicpayments.eu

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer