Avstämning moms

Följ

För att kontrollera om momsen är korrekt bokförd finns det två metoder.

Den första metoden finns inbyggd i Specter och det är rapporten ”Momsavvikelser”.

Den andra metoden är att du räknar baklänges vad gäller förhållandet mellan periodens bokförda värden för moms och försäljningskonto.

 

Metod 1:

PS: Viktigt att alla konton har momskod och att alla artiklar har rätt momssats relativt försäljningskonto.

  1. I vänstermenyn, välj ”Rapporter/Journaler”
  2. Välj rapporten “Momsavvikelser”. 
  3. Skriv ut rapporten.
  4. Rapporten underlättar analysen av eventuella avvikelser.
  5. Om du behöver mer hjälp, läs mer om rapporten här i vårt hjälpcenter.

 

Metod 2:

  1. Kontrollera de bokförda värdena genom att räkna baklänges.
  2. Utgå från det bokförda värdet på respektive momskonto.
  3. Dividera beloppet på momskontot med motsvarande momssats.
  4. Resultatet ska då motsvara beloppet på försäljningskontot.
  5. Om det avviker är det något som inte stämmer.

 
Oavsett metod, om det inte stämmer kan du skriva ut rapporten ”Verifikationslista NY”.
Kontrollera vad som är bokfört på respektive momskonto samt försäljningskonto.
Om det är någon post som har bokförts på fel sätt, tex att det på artikelkortet är kopplat fel momskonto men rätt försäljningskonto eller tvärtom, så kan du se detta. Förutsätter att ni har ett överblickbart antal transaktioner per månad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer