Direktbokföring - Varför är direktbokföring bättre än journalbokföring?

Följ

Direktbokföring leder till att ni jobbar smartare, effektivare och följer svensk bokföringslag. Ni kommer att få enklare arbetsflöden. Direktbokföring förenklar ditt bokföringsarbete relativt journalbokföring.

 

 

Tidigare har Specter endast erbjudit möjligheten till så kallad Journalbokföring. Journalbokföring har sina för- och nackdelar. Journalbokföring innebär att när en bokföringspåverkande händelse äger rum, som till exempel en betalning av en faktura, då bokförs den inte i huvudboken direkt. Händelsen bokförs först när man skriver ut en journal. Detta leder till att bokföringsekonomen får full kontroll på de verifikat som består av flera transaktioner. Samtidigt leder detta arbetssätt till några fler klick. Vi har under årens lopp fått positiv återkoppling från många ekonomer som verkligen uppskattat detta sätt att bokföra på. De har upplevt det som ett smidigt sätt att bokföra enligt Svensk bokföringslag.

Då journalbokföring leder till några fler klick har vi lagt märke till att många valt att hitta på andra bokföringsrutiner, oftast utanför Specters bokföringsprogram, i syfte att minimera antalet klick. Det är inte ovanligt att man väljer att bokföra i bulk där de ingående transaktionerna sträcker sig över flera dagar (tex att bokföra Klarnas sammandrag som sträcker sig över en vecka). Detta förfaringssätt strider mot bokföringslagen på olika vis. Tex:

  1. Ett bokföringsunderlag får ej innehålla transaktioner från mer än en dag. När man bokför sammandrag skall det i programmet vara länkat till de ingående underlagen.
  2. Ett godkänt bokföringsunderlag skall innehålla moms per produktrad/artikelrad (tex Klarnas underlag innehåller oftast endast en total momssats vilket alltså inte är tillräckligt).
  3. När man skapar en kreditfaktura skall den vara kopplad till originalfakturan.

Direktbokföring innebär att så fort en bokföringspåverkande händelse äger rum så bokförs den i huvudboken. Samtidigt har vi säkerställt att det i efterhand är möjligt att "klumpa" ihop händelser för att göra en avstämning lättare, tex inbetalning till bankkonto. Detta leder till att Specters direktbokföring både innehåller fördelarna som Journalbokföring hade men minimerar antalet klick.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer