Versionsmeddelande 2019-09-06

Följ

Senaste nytt från produktutveckling och supporten. Vi informerar om nya funktioner, systemförbättringar, buggfixar samt vilka nya hjälptexter som tillkommit


Ny funktionalitet:

Nytt fält på inköpsdokument skapade från dropship. Fältet e-postadress har lagts till på inköpsorder skapade från dropship. Både genom inköp per order och samlade inköp per leverantör.

Systemförbättringar:

- Kvalitetsförbättringar som ger ökad stabilitet och prestanda i Spectersystemet.
- E-faktura (Pagero) - den hanterar numera paketartiklar
- Ingående artiklar hamnar nu rätt ordning när man skapar order med paketartiklar via API:et

- Genomförsäljningsrapport

Nu har vi förbättrat Genomförsäljningsrapporten genom att dela upp in- och utleveranser i flera kolumner.
Följande kolumner har tillkommit eller modifierats för att underlätta analysen av era in- och utleveranser:

· Utlev.perioden - avser orderleveranser
· Returer - inlevererade returer samt inleveranser baserade på order med minus i antal
· Kassaförsäljning - utlevererat i butikskassorna
· Kassareturer - antal inlevererat vid återköp i butikskassorna
· Internleveranser - vid sökning för ett enskilt lager visas antal in-och utlevererat vid internleveranser
· Justering/inventering

De nyckeltal som visas baseras på följande beräkningar:

- Täcktid/dagar – Antal disponibelt / (antal utlevererat – returer) * antal dagar under förutsättning att det har skett en utleverans under perioden.

- Genomförsäljning – (Antal utlevererat – returer – justeringar) / antal inlevererat under förutsättning att det har skett en inleverans under perioden.

- Utlev/dag - (Antal utlevererat – returer) / antal dagar i perioden

Genomförsäljningsrapporten ingår i Specters inköpsmodul.

Buggfixar:

- Provisionsrapporten - Man kan nu ha procentsats med decimaler på både användare och systeminställningar (OBS! Använd punkt som decimaltecken)

- När offert innehållande paketartiklar kopieras skapas nu de ingående artiklarna upp korrekt i förslaget.

 

Välkommen på webinar i september!

Sälj på CDON Marketplace - 13:e september


CDON, Specter och Sharespine vill bjuda in er till ett webinar där vi kommer berätta mer om hur ni kan öka er försäljning. Om du har funderat på att testa att sälja på CDON’s marknadsplats är det ett perfekt tillfälle att lära dig mer!

Läs mer och anmäl dig

 

SVEA Ekonomi integration - 18:e september

Välkommen till webinar med Specter och Svea Ekonomi. Vi berättar mer om den första versionen av integrationen och vilken ytterligare funktionalitet som beräknas komma under hösten.

Läs mer och anmäl dig 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer