Direktbokföring - Inställningar

Följ

Nedan följer en översikt över de inställningar som påverkar din bokföring. (När du börjar med Direktbokföring i Specter så kommer du inte att behöva göra några speciella inställningar för att bokföringen ska fungera. )

 

Först en rekommendation - bokför med verifikationsserier

Den ökade mängden verifikat gör att man behöver kunna dela upp verifikaten för att skapa tydlighet och på så sätt effektivt kunna söka fram olika verifikat. Därför rekommenderar vi att bokföringen sker med verifikationsserier. 

Denna rekommendation är inget tvång och det påverkar inte bokföringen, men vi hoppas att du följer vårt råd.

 

mceclip2.png

 

Verifikationsserier är ett av flera kriterier som man kan filtrera den nytillkomna rapporten “Verifikationslista” på. Rapporten “Verifikationslista” är ett utmärkt verktyg när du vill kunna följa hur du har bokfört vissa specifika typer av transaktioner.

Vill du lära dig hur du lägger upp verifikationsserier, läs mer i vår hjälptext som du hittar i vårt hjälpcenter: https://specter.zendesk.com/hc/sv/articles/212716989-Verifikationsserier

 

Inställningar av bokföringskonton

Kontoinställningarna görs precis som tidigare på

  • "Inställningar" / "Kontoplan"
  • "Inställningar" / "Standardkonton" 
  • Inställning på artikelkortet avseende både försäljningskonto och utgiftskonto.
  • Inställning på leverantörskortet avseende utgiftskonto.

 Läs mer nedan om skillnad mellan utgiftskonto på artikelkort och leverantörskort.

 

Kontoplan

Gå in under Inställningar och Kontoplan och se över att de konton som ni vill använda er av finns skapade i systemet och är rätt konfigurerade.

Det står dig fritt att ändra och lägga till i kontoplanen. Glöm inte att lägga till momskod på de konton som ska ha det.

 

mceclip0.png

 

Standardkonton

Gå in under Inställningar och Standardkonton och se över att ni har rätt standardkonton uppsatta.

 

mceclip1.png

 

Artikel

På varje enskild artikel ska du ange både försäljningskonto och utgiftskonto.

De konton som föreslås som standard hämtas från Standardkonton.

Utgiftskontot används när leverantörsfaktura skapas under "Inköp" baserat på inköpsorder.

mceclip4.png

 

Leverantör

På varje enskild leverantör ska du ange inköpskonto om ni har inköpsfunktionen aktiverad.

Utgiftkontot används när leverantörsfakturan skapas under "Lev.faktura/Utgifter"


mceclip5.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer