Intrastatrapport - export

Följ

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.

 

Förutsättningar:

 • Enbart artiklar av typen Vara/lagerförd. Undantaget här är om en artikel är markerad som ‘Artikeln är en fraktartikel’ då den inte tas med.
 • Rapporten tar med leveranser från lager i Sverige, kontrollera att era lager har rätt Postadress - land under respektive lager i Specter.
 • Rapporten baseras på lagerrörelser kopplade till leveranser eller kreditfakturor och det är leveransdatum som styr.
 • Leveransernas ordrar måste vara fakturerade eftersom det är enda sättet vi kan få ett fakturerat värde.

 

Vad kommer med i rapporten Intrastat - export:

 • Fakturerade utleveranser gjorda från eget lager i Sverige till en kund i annat EU-land (eller Storbritannien med leveransdatum t.o.m. 201231) redovisas som transaktionstyp 1.
 • Fakturerade dropship-leveranser gjorda från en leverantörs lager i Sverige till en kund i annat EU-land (eller Storbritannien med leveransdatum t.o.m. 201231) redovisas som transaktionstyp 1.
 • Fakturerade leveransrader med negativt antal på en leverans från eget lager i Sverige till en kund i annat EU-land (eller Storbritannien med leveransdatum t.o.m. 201231) redovisas som transaktionstyp 2 (retur)
 • Returleveranser till ett lager i Sverige gjorda i samband med en kreditfaktura med leveransadress till annat EU-land (eller Storbritannien med leveransdatum t.o.m. 201231) redovisas som transaktionstyp 2 (retur)
 •  

Vad kommer inte med i rapporten Intrastat - export:

 • Artiklar med artikeltyp Tjänst, Ej planerbar eller Tjänst, Planerbar och artiklar med kryssrutan ‘Artikeln är en fraktartikel’ ikryssad.
 • Vara/Ej lagerförd kommer ej med i rapporten.

Hur rapporten räknar:

Nettovikt:

Vikten hämtas från artikelkortet och multipliceras med leveransradens antal artiklar

Annan kvantitet:

Leveransradens antal artiklar

Fakturavärde SEK:

Totalpriset i SEK från en fakturarad för aktuell artikel hämtad från leveransens order, multiplicerad med leveransradens antal artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer